Hameen linna, opastus. Kuvaaja: Topi Leikas, Kansallismuseo

Uudet Tilastokortit kertovat museoiden vuodesta 2017

Suomen ammatillisissa museoissa vierailtiin 7.1 miljoonaa kertaa, vapaaehtoiset työskentelivät museoissa 47 382 tuntia, museoiden omatoimiset tuotot kasvoivat 7,1 %. Nämä ja monet muut faktat museovuodesta 2017 selviävät Museoviraston julkaisemista tuoreista Tilastokorteista, jotka löytyvät Museotilasto-verkkopalvelussa.

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2017 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi tärkeimmät tilastotiedot on koottu englanninkieliseksi tiivistelmäksi omaan korttiinsa.
 
Vuoden 2017 Tilastokortit:
Tilastokortti 1/2017: Suomen museot 2017
Tilastokortti 2/2017: Museokäynnit jatkoivat kasvuaan vuonna 2017
Tilastokortti 3/2017: Museoiden talous 2017
Tilastokortti 4/2017: Museoiden henkilökunta 2017
Tilastokortti 5/2017: Museoiden yleisöpalvelut 2017
Tilastokortti 6/2017: Museoiden kokoelmat 2017
Statistics card 7/2017: Finnish museums 2017: Facts and Figures

Tilastokortit
 
Vuoden 2017 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuodelta 2016 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2017.  
Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin tietoihin. Vuoden 2017 tilastokysely lähetettiin 154 museolle ja vastaus saatiin 152 museolta. Museotilaston tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta.
 
Museotilasto-verkkopalvelu
 
Lisätietoja:
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi