Seurasaari 74 2000

Uusi museolaki voimaan 1.1.2020: mikä muuttuu kulttuuriympäristötehtävien hoidossa?

​Uudistetun museolain (314/2019) mukaan alueelliset vastuumuseot korvaavat nykyisen maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän.

Alueellisilla vastuumuseoilla on kolme tehtävää:

  1. alueellisen museotoiminnan edistäminen
  2. kulttuuriympäristötyö
  3. alueellinen taidemuseotehtävä.

Museoiden kulttuuriympäristötehtävät on kirjattu nyt ensimmäistä kertaa lakiin. Uudistuksen myötä valtion rahoitus alueelliseen työhön kasvaa. Tämä mahdollistaa sen, että alueellisten kulttuuriympäristöpalveluiden kattavuus kohenee olennaisesti ja museoiden osaaminen vahvistuu entisestään uusien ammattilaisten palkkaamisen myötä.

Alueellisten vastuumuseoiden toimialue ja tehtävät

Vastuumuseoiden toimialueena on maakunta, poikkeuksina Lapin ja Uudenmaan maakunnat, joissa vastuumuseoiksi on nimitetty useampia toimijoita. Kulttuuriympäristöpalveluja saa nyt kaikissa maakunnissa. Museot toimivat alueellaan kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Alueelliset vastuumuseot ovat lähellä asiakkaitaan. Ne ovat jatkossa nykyistä selvemmin kuntien ensisijainen yhteistyötaho sekä valtion aluehallinnon ja maakuntien liittojen yhteistyökumppani.

Valtaosa maankäytönsuunnittelun kulttuuriympäristöasioista hoidetaan alueellisissa vastuumuseoissa. Museot antavat lausuntoja ja osallistuvat viranomaisneuvotteluihin. Niiden tehtäviin kuuluvat myös neuvonta, kulttuuriympäristön vaalimisen, toimialansa yhteistyön sekä kulttuuriympäristötiedon digitaalisen tallentamisen ja saatavuuden kehittäminen ja edistäminen.

Museovirasto jatkaa valtakunnallisena toimijana

Museovirasto jatkaa ja vahvistaa rooliaan kulttuuriympäristön valtakunnallisena asiantuntijaviranomaisena. Virasto on edelleen valtionhallinnon, sen kiinteistöyksiköiden ja kirkkokuntien ensisijainen kumppani kulttuuriympäristöä koskevissa asioissa. Sen vastuulla on muinaismuistolakiin, rakennusperintölakiin ja kirkkolakeihin perustuvia tehtäviä, valtion kiinteistöihin ja kohteisiin liittyviä tehtäviä sekä maailmanperintökohteet.

Muinaismuistolain uudistus tuo virastolle myös uusia tehtäviä: kajoamislupia sekä kiinteän muinaisjäännöksen ja siihen kuuluvan suoja-alueen määräämistä koskevat päätökset siirtyivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta Museovirastolle vuoden 2020 alussa.

Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään

Uudistus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden yhteistyön tiivistämiseen ja kehittämiseen sekä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen muiden toimijoiden kanssa.

Museovirasto ja alueelliset vastuumuseot työskentelevät edelleen joustavasti yhdessä, toisiaan tukien sekä tarkentaen vastuujakonsa yksityiskohtia vastuumuseojärjestelmän ensimmäisen vuoden aikana.

Lisätietoja:

osastonjohtaja Mikko Härö
p. 0295 33 6241, mikko.haro@museovirasto.fi

erityisasiantuntija Satu Kähkönen
p. 0295 33 6114, satu.kahkonen@museovirasto.fi

Lue lisää alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja toimialueista