Opi Elävä perintö. Kuvaaja: Linda Saukko-Rauta

Uusi Opi-verkkomateriaali tutustuttaa nuoret elävään perintöön

Mitä on elävä perintö? Mitä sinä olet perinyt? Millaista elävää perintöä Suomessa on? Miten perinteet muuttuvat? Uudelle sivustolle on koottu koulujen käyttöön oppimateriaalipaketti, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia käsitellä teemaa eri-ikäisten parissa. Sivuston on toteuttanut Museovirasto yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa ja se liittyy Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sivusto on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Sivuston avulla on tarkoitus aktivoida lapsia ja nuoria pohtimaan omaa elävää perintöään ja jakamaan sitä videoina ja kuvina. Myös Elävän perinnön wikiluetteloon toivotaan kirjoituksia lapsilta ja nuorilta. Näihin talkoisiin toivotetaan tervetulleeksi kaikki Suomen koulut – tehdään yhdessä näkyväksi moninaisen Suomen elävää perintöä.

Materiaalia on tarjolla runsaasti. Elävän perinnön wikiluettelon 130 suomalaisen esimerkin lisäksi voi hypätä kansainväliselle tasolle ja perehtyä tekstien, kuvien ja videoiden kautta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloissa oleviin kohteisiin. Lisäksi Elävän perinnön YouTube-kanavalla on yli sata puheenvuoroa aiheesta.

Sivuston avulla voi toteuttaa tunnin vuorovaikutteisen sukelluksen elävän perinnön maailmaan tai järjestää vaikka kokonaisen ilmiöviikon. Lisäksi voi pelata Elävä perintö -visaa kännykällä, tallentaa sivustolle nuorten omia kuvia aiheesta ja tutustua elävän perinnön ilmiöihin meillä ja maailmalla videoiden ja kuvien kautta. Tervetuloa tekemään perinnettä näkyväksi ja pohtimaan, mitä elävä perintö tänä päivänä on!

Oppimateriaalisivusto
Elävän perinnön wikiluettelo

Lisätietoja:
Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. +358 29533 6017
Ira Vihreälehto, erityisasiantuntija, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, ira.vihrealehto@kulttuuriperintokasvatus.fi, puh. +358 50 3381743