Arkeologisten kokoelmien löytöluettelo. Kuvaaja: Soile Tirilä, Museovirasto

Museovirasto digitoi arkeologisten kokoelmien löytöluetteloita tutkijoiden ja muiden arkeologiasta kiinnostuneiden käyttöön

,

Museoviraston arkisto on aloittanut arkeologisten esinekokoelmien löytöluetteloiden eli ns. pääluettelon laajamittaisen digitoinnin syksyllä 2017. Ensimmäiset tulokset ovat nyt nähtävillä. Arkeologisten löytöluetteloiden digitointi jatkaa Museoviraston arkiston määrätietoista työtä arkistoaineistojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Museoviraston arkiston vanhimmat arkeologisiin kokoelmiin liittyvät löytöluettelot ovat vuodelta 1829, ja sen jälkeen luettelointitietoa on muodostunut runsaasti. Pääluettelo sisältää sekä arkeologisten tutkimusten että yksityisten henkilöiden kokoelmiin toimittamien löytöjen luettelointitiedot. Viimeisimmät luettelot ovat vuodelta 2017.

Pääluettelon digitointi palvelee laajasti arkeologista tutkimusta ja helpottaa merkittävästi erityisesti esinetutkimusta. Arkeologisten kokoelmien asiakaspalvelu on vilkasta ja kokoelmia käytetään sekä näyttely- että tutkimustoimintaan. Vain pieni osa kokoelmatiedoista on ollut sähköisessä muodossa ja löytöluetteloiden tutkiminen on perustunut paperimuotoisten luetteloiden selaamiseen. Nyt digitoituun aineistoon on mahdollista kohdistaa myös sanahakuja konekirjoitettujen luetteloiden osalta, sillä asiakirjoille on tehty digitoinnin yhteydessä optinen tekstintunnistus (OCR).

Tähän mennessä arkeologisia löytöluetteloita on digitoitu yli 20 000 kpl, mikä on noin 40 prosenttia kokonaistavoitteesta. Projekti on tavoitteena saada päätökseen vuoden 2018 kuluessa. Digitointi on aloitettu pääasiassa vuosien 1829–1910 ja 1993–2016 löytöluetteloista; päätökseen digitointijärjestyksestä ovat vaikuttaneet muun muassa asiakirjojen koko ja niiden laatu.

Arkeologisten kokoelmien digitoidut löytöluettelot on julkaistu Muinaiskalupäiväkirja-tietokannassa, joka on kaikille avoin palvelu ja käytettävissä osoitteessa www.kyppi.fi.

Suurin osa aineistoista on saatavilla julkisesti. Osa digitoiduista aineistoista on saatavilla Museoverkon kautta rekisteröityneille käyttäjille ja asiakaspäätteillä Museoviraston Arkisto-ja tietopalvelujen tutkijasalissa. Mikäli digitoituun asiakirjaan liittyy näyttörajoituksia, tietokanta antaa asiakkaalle ilmoituksen siitä, miten näitä aineistoja pääsee tutkimaan sähköisessä muodossa. Näyttörajoitukset liittyvät pääosin yksityishenkilöiden tunnistetietoihin, joita ei voida julkaista verkossa.

Museoviraston arkistossa on yli 130 vuoden ajan muodostunutta kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön tutkimiseen, hoitoon ja hallintoon liittyvää aineistoa yhteensä lähes viisi hyllykilometriä. Arkistoaineistojen systemaattinen digitointi aloitettiin vuonna 2013, ja sitä on jatkettu vuosittain erilaisten projektirahoitusten turvin. Ennen löytöluetteloiden digitointiprojektia arkistossa on digitoitu muun muassa Museoviraston lausuntoja, arkeologisia kaivauskertomuksia ja muita kulttuuriympäristöön liittyviä tutkimusraportteja.

Lisätietoja
arkiston digitointiprojekteista: asiakirjahallinnan suunnittelija Tiina Heikkinen, tiina.heikkinen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6083
arkeologisista kokoelmista: yli-intendentti Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, p. 0295 33 6081
Muinaiskalupäiväkirja-tietokanta: www.kyppi.fi

Museoviraston Arkisto- ja tietopalvelujen tutkijasali
avoinna yleisölle ti–to klo 10–16
Sturenkatu 2a, Helsinki