Restaurointia Seurasaaressa. Kuvaaja: Museovirasto
Seurasaaren ulkomuseo on Museoviraston oma museokohde, jossa sen oma työryhmä restauroi rakennuksia perinteisin menetelmin ja työvälinein. Museo toimii tärkeänä perinteisen kansanrakentamisen tietopankkina ja rakennuskonservoinnin laboratoriona. Kuva: Museovirasto.

Valtio hoitaa ja restauroi rakennettua miljoonaomaisuuttaan

, , ,

Restauroinnin ammattilaiset kokoontuvat Valtio restauroi II -seminaariin Suomenlinnaan 14.11.2019. Luupin alla ovat restauroinnin käytännöt ja toimintatavat valtion kohteissa.

Arvokkaan rakennusperinnön vastuullinen käyttäminen vaatii ymmärrystä ja asiantuntemusta. Nyt toista kertaa järjestettävässä Valtio restauroi -seminaarissa aiheena on tieto. Seminaari on suunnattu erityisesti alan asiantuntijoille ja opiskelijoille.

Valtion rakennusperinnön hoitajat

Valtio restauroi II -seminaarin järjestävät Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus ja Suomenlinnan hoitokunta. Yhteistyötä tehden ne huolehtivat hallinnassaan olevan valtion omistaman arvokkaan rakennusperinnön tunnistamisesta ja säilyttämisestä, kuten valtion kokonaisetuun kuuluu.

Valtion hoidossa on merkittävä määrä kulttuurisesti arvokkaita kiinteistöjä, joiden rahallista arvoa on mahdoton mitata. Arvioita on kuitenkin esitetty esimerkiksi Suomenlinnan rakennuskannasta. Jos Suomenlinnan 250 rakennusta ja linnoituslaitetta rakennettaisiin uudestaan, niiden jälleenhankinta-arvo olisi konsulttilaskelman mukaan noin 900 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa on noin 400 suojeltua rakennusta ja rakennelmaa, joista suurin osa on luonnonsuojelualueilla. Vuonna 2018 näiden arvokkaiden rakennusten ja arkeologisten kohteiden korjausvelka arvioitiin 70,3 miljoonaksi euroksi. Luontopalvelujen rakennusperintö on pienpiirteisiä, vanhan maankäytön tuottamia kohteita eri puolilla maata. Viime vuosina sen haltuun on siirtynyt myös valtionhallinnon tuottamaa rakennusperintöä, kuten armeijan linnakesaaria, luotsirakennuksia ja rauniolinnoja. Luontopalvelujen hoitamiin kulttuuriympäristöihin kerrostuu erilaisia arvoja: rakennusperintöä, arkeologisia kohteita, arvokkaita lajeja ja luontotyyppejä.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevista 8000 valtion rakennuksesta noin 600 on virallisesti suojeltu. Suojelukohteissa on mm. ministeriöiden ja virastojen hallinto- ja toimistorakennuksia, kulttuurirakennuksia, museoita sekä keskiaikaiset linnamme. Lisäksi ns. arvokiinteistöiksi on valittu myös uudempaa rakennuskantaa, joita hoidetaan samoin periaattein kuin suojeltuja rakennuksia.

Museovirasto on koko kansallisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun asiantuntija, alan kehittäjä ja viranomainen. Tehtävään kuuluu lisätä rakennusperinnön yleistä tuntemusta ja ymmärrystä sekä ylläpitää keskustelua alalla. Valtionhallinnossa Museovirasto on rakennusperinnön asiantuntija ja vastaa valtion kohteiden restauroinnin ohjauksesta ja suojelun valvonnasta tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Restaurointi on tietoa, taitoa ja ymmärrystä

Rakennuksen restauroinnilla tarkoitetaan kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä huolehtivaa korjaamista, myös muutoksissa. Restaurointi ei ole pelkästään teknistä tietoa ja toteuttamista. Tarvitaan aktiivista tiedon, taidon ja ymmärryksen vuorovaikutusta, jotta rakennuksen arvot pystytään ensin konkretisoimaan ja sitten korjauksissa säilyttämään.

Restauroinnin suunnittelu alkaa tiedon keräämisestä ja kohteen tutkimisesta. Aiemmissa korjauksissa, ylläpidossa ja käytössä kertynyt arvokas kokemus ja tieto hankitaan arkistosta ja haastatteluin. Rakennuksen tutkiminen antaa tietoa rakennustavasta ja -materiaaleista sekä vaurioitumisen, kulumisen, korjausten ja muutosten historiasta.

Korjausten suunnittelun edistyessä tutkimus tarkentuu korjauskohteisiin sekä tarvittaviin materiaaleihin ja -tekniikoihin. Millaisia korjauksia ja muutoksia tarvitaan, miten ne ajoitetaan, mitoitetaan ja kohdistetaan? Valinnoissa punnitaan teknistä tietoa, kohteen kulttuurihistoriallista merkitystä sekä käytön tarpeita.

Restauroinnilla on oltava jatkuvuutta. Toimenpiteiden dokumentointi ja ymmärryksen jakaminen ovat tärkeä osa kohteen hoitoa ja tulevia korjauksia. Vaikka tekijät ja suunnittelijat aikojen saatossa vaihtuvat, tiedon tulee säilyä.

---

Valtio restauroi II- seminaari Suomenlinnassa 14.11.2019

Seminaarin ohjelma ja tallenteet

Seuraa ja kommentoi esityksiä suorana


Lisätiedot

Yli-intendentti Helena Hirviniemi, Museovirasto
p. 0295 33 6179 helena.hirviniemi@museovirasto.fi

Erikoissuunnittelija Päivi Tervonen, Metsähallitus
p. 040 743 7478, paivi.tervonen@metsa.fi

Rakennuttajapäällikkö Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt
p. 040 669 5337, Selja.Flink@senaatti.fi