Saviesine 3D-malli

Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisun uudessa numerossa menneisyys kohtaa tulevaisuuden

, , ,

Kolmatta kertaa ilmestynyt verkkojulkaisu Kulttuurista perinnöksi sisältää punnittua tietoa kulttuuriperinnön eri ilmiöistä ja toimijoista helposti avautuvassa, tiiviissä muodossa. Vuosittainen julkaisu valottaa kulttuuriperinnön eri muotoja ja sitä, mitä merkitystä kulttuuriperinnöllä on yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle. Vuoden 2019 artikkelit ovat nyt luettavissa osoitteessa www.kulttuuristaperinnoksi.fi.

Uusimmassa numerossa menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat monella tapaa. Artikkeleissa etsitään uusia näkökulmia museoiden kokoelmiin ja niiden tutkimiseen Verkossa julkaistavat 3D-mallit ja digitaaliset karttapalvelut mahdollistavat uudenlaisia tapoja tutustua kokoelmiin ja merkittäviin kulttuuriympäristökohteisiin. Kulttuuriperinnön kasvo -videohaastatteluissa tutustutaan kolmeen tutkijaan, joiden aineistoina ovat Museoviraston erilaiset kokoelmat valokuvista lautanauhoihin. Lisäksi pohditaan sitä, millä ehdoilla kaukaisista maista tuotuja esineitä tulisi palauttaa lähtömaihin.

Museoalan kehittämistä ja kehittymistä tarkastellaan monikulttuurisuuden, museoiden välisen yhteistyön sekä museoiden vastuunjaon muutosten kautta. Kerromme, millaisia kokemuksia on saatu maahanmuuttajaryhmien kanssa tehdystä kulttuuriperintötyöstä, ja pohdimme, mitä eurooppalaisuus tarkoittaa Suomessa.

Ajankohtaisena teemana artikkeleissa nousee esiin ilmastokriisi, jonka luomiin uhkakuviin haetaan vastauksia kulttuuripolitiikan ja ilmastopolitiikan linkittämisestä sekä rakennusosien kierrättämisestä. Voisimmeko oppia jotakin hyödyllistä vanhoista rakennustavoista tai yhteisöiltä, jotka ovat joutuneet ennenkin sopeutumaan muuttuneisiin elinolosuhteisiin?

Lopuksi Museoviraston väistyvä pääjohtaja Juhani Kostet kertaa tekstissään mennyttä kymmentä vuottaan Museoviraston johdossa. Videohaastattelussa hän katsoo jo tulevaisuuteen ja paljastaa muun muassa suosikkimuseoesineensä.

www.kulttuuristaperinnoksi.fi

Lisätiedot:
päätoimittaja Pirjo Hamari, puh. 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi