Isokirkkokatu Vanhassa Raumassa
Innovatiivista avustusta sai myös Rauman museon hanke, Co-Creation of Cultural Heritage Databank, joka toteutetaan yhdessä Uudenkaupungin museon kanssa. Tavoitteena on luoda yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa merkityksellinen ja avoin kulttuuriperintötietopankki. ”Hankkeessa lähdetään testaamaan, voiko erilaisen yhteisöllisyyttä kasvattavan toiminnan kautta lisätä koettua asukasviihtyvyyttä ja avautuvatko yhteisesti tunnistettujen kulttuuriperintöarvojen kautta paremmin myös suojelun vaatimukset”, kertoo intendentti Hanna-Leena Salminen Rauman museosta. Kuva: Rauman kaupunki.

Museovirasto jakoi valtionavustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

,

Museovirasto on jakanut avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Avustukset ovat tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille museoille. Avustusta myönnettiin 14 museolle yhteensä 334 000 euroa. Keskimääräinen avustussumma oli 23 857 euroa.

Museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.

Avustushakemuksia Museovirastolle tuli yhteensä 38 ja avustusta myönnettiin 37 %:lle hakijoista. Haettujen avustusten yhteissumma oli 1 151 137 euroa.

Vuonna 2019 innovatiivisten avustusten painopisteet olivat:
• Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen
• Asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen
• Yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen
• Museoiden profiloituminen ja organisaation strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. museosta.

Lisätietoja avustusten jakamisesta:
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi


AVUSTUKSET AMMATILLISTEN MUSEOIDEN INNOVATIIVISIIN HANKKEISIIN VUONNA 2019:

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö / Gallen-Kallelan museo
27 000 euroa, Tarvaspään kipinäpisteet - osallistaen suunnitellut tieto- ja toimintapisteet avaavat aineistoja museon ulkoalueilla uutta tekniikkaa hyödyntäen

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö / Hotelli- ja ravintolamuseo
22 000 euroa, Ammattilaiselta toiselle -yhteisöhanke

Hyvinkään kaupunki / Hyvinkään kaupunginmuseo
33 000 euroa, Muistaja -kokoelmapiste asiakaskäyttöön

Joensuun kaupunki / Joensuun taidemuseo
19 000 euroa, Koko perheen virtuaalinen taideseikkailu

Jyväskylän kaupunki / Keski-Suomen museo
9 000 euroa, Uuden museokeskuksen (Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto -museo) yritysyhteistyön kartoittaminen

Jyväskylän kaupunki / Suomen käsityömuseo
17 000 euroa, Suomen käsityön museon Pisto pistolta -hankkeen tavoitteena on tuottaa käsityön historia nettiin yhdessä alan toimijoiden kanssa

Porin kaupunki / Porin taidemuseo
32 000 euroa, Verkossa rikkaammaksi - toimintamalli Satakunnan alueen taidemuseoille kokoelmien avoimeen ja vuorovaikutteiseen julkaisemiseen digitaalisesti

Raaseporin kaupunki / Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
20 000 euroa, Förverkligandet av projektet Forngården, framtidens gård, i Västra Nylands landskapsmuseum

Rauman kaupunki / Rauman museo
35 000 euroa, Co-Creation of Cultural Heritage Databank - kulttuuriperintötietopankin luominen yhteisöllisenä hankkeena historiallisessa kaupunkiympäristössä

Rautatiemuseon Säätiö / Suomen Rautatiemuseo
18 000 euroa, "Kokeile ja ymmärrä" - pisteitä uudella yhteistyöllä

Riihimäen kaupunki / Riihimäen kaupunginmuseo
23 000 euroa, Virtuaalinäyttely talvisodasta Riihimäellä 3D-mallinnetussa Riihimäen kaupunginmuseon väestösuojassa

Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry / Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä
30 000 euroa, Ilmiömäinen lapsuus - Aineisto- ja palvelupankin muodostaminen lapsuuden historian ilmiöistä Lelumuseo Hevosenkengässä 2019‒2020

Turun kaupunki / Turun museokeskus
19 000 euroa, Innovaatioverstas - itse tehden ja menneisyyttä oppien: Uusia näyttelysuunnittelun tapoja sekä keinoja välittää ja oppia historiaa Luostarinmäellä

Varkauden kaupunki / Varkauden museot
30 000 euroa, #sivuliike Tila yhteisöksi ja kansalaisyhteiskunnan rakentajaksi