Hirsitalo, jonka alaosaa korjataan.. Kuvaaja: Seija Linnanmäki, Museovirasto
Vuonna 2016 maailmanperintökohteiden hoitoavustusta myönnettiin hirsitalon kengitykseen Suomenlinnassa. Kuva: Seija Linnanmäki, Museovirasto

Vuoden 2021 avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon jaettu

,

Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta, joille Museovirasto jakaa vuosittain avustusta. Avustuksen tarkoituksena on varmistaa kohteiden säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisina.

Kohteisiin liittyviä avustettavia hankkeita esitettiin tänä vuonna 29 kappaletta, joista 25 hanketta sai avustusta yhteensä 238 000 euroa. Keskimääräinen avustus oli 9 520 euroa. Hankkeet liittyvät Suomessa sijaitseviin maailmanperintökohteisiin, joita ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Museovirasto edellyttää avustettavilta kohteilta kuntoselvitysten ja vauriokartoitusten perusteella tehtyjä korjaussuunnitelmia sekä korjaus- ja konservointitöiden huolellista dokumentointia.

”Maailmanperintökohteissa rakennusten kunnostaminen edellyttää aina erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustukset kohdennettiin toimenpiteisiin, jotka turvaavat rakennuksen säilymistä, sekä hankkeille, joissa painottui runkorakenteiden säilyttävä korjaaminen perinteisin työtavoin”, kertoo intendentti Seija Linnanmäki Museovirastosta.

Vuoden 2021 avustuksia myönnettiin rakennusten tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin. Tukea annettiin mm. vesikatteiden ja ulkoseinien kunnostamiseen ja maalaamiseen, ikkunoiden korjauksiin sekä hoito- ja päivityssuunnitelmien tekoon.

”Tänä vuonna avustettiin erityisesti ikkunoiden korjaamisia Raumalla. Ikkunat ovat erittäin tärkeä osa rakennuksen ulkonäköä ja historiaa. Vanhan Rauman vanhat ikkunat ovat usein siroja ja ne on tehty tiukkasyisestä puusta sekä ikkuna lasi on ohutta ja eläväpintaista. Ikkunoiden säännöllisellä ja oikeaoppisella korjaamisella pystytään pidentämään niiden elinikää vuosikymmenillä”, kuvailee Linnanmäki.

Vanhan Rauman puutaloikkunoiden lisäksi avustusta myönnettiin myös vuonna 1941 valmistuneen Elokuvateatteri Iso-Hannun alkuperäisten, osin tammisten, ovien ja ikkunoiden korjaamiseen.

Maailmanperintökohteille myönnetyt avustukset kohdentuvat suoraan perinteisten, hengittävien, luonnonmukaisten ja ekologisten pinta- ja rakennusmateriaalien käyttöön. Ne tukevat perinteisten käsityötaitojen ja perinteisten työkalujen käytön osaamista ja perinteisiä, nykyisiä niukempia kulutustapoja. Avustusten avulla voidaan pidentää rakennusmateriaalien ja rakennusosien elinkaarta. Uudelleenkäyttö, kierrätys ja liiallisen uusimisen välttäminen vähentää ja ennaltaehkäisee turhan jätteen syntyä.

Lisätietoja

intendentti Seija Linnanmäki puh. 0295 336 315
seija.linnanmaki@museovirasto.fi tai mpavustus@museovirasto.fi

Luettelo avustusten saajista

Lisätietoja avustusten jakamisesta