Sivulta otettu kuva kivestä vuollusta hirvenpäästä.
Huittisten hirvenpäänuijan mallina on luultavasti ollut noin vuoden ikäinen vasa. Löytö ajoittuu kivikaudelle, todennäköisesti noin 6000-luvulle eaa.

Vuoden 2023 Kulttuurista perinnöksi -artikkelit on julkaistu

Kulttuurista perinnöksi on Museoviraston julkaisema, kulttuuriperintöä tuoreista näkökulmista esittelevä verkkojulkaisu. Se ilmestyy vuosittain, nyt kuudetta kertaa. Artikkelit taustoittavat kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä laajemmasta näkökulmasta sekä kertovat esimerkkejä yksittäisten kansalaisten tekemästä kulttuuriperintötyöstä.

Kulttuuriperinnön kasvoina esitellään Pohjois-Karjalan museon amanuenssi Mikko Westman, metallinetsinnän harrastaja Oskari Heikkilä sekä alueellisen vastuumuseon taidemuseotehtävää Oulussa. Lisäksi Taiken Koko Hubara kertoo, miten perinnön wikiluettelon päivittäminen toimii antirasistisena tekona ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

Valokeilaan pääsevät paikallismuseoiden työ, elävän perinnön yhteys kestävään kehitykseen, keskiaikaisten kirkkojen kalkkimaalaukset, itäistä rajaseutua kuvannut Uuno Peltoniemi, Akseli Gallen-Kallelan freskojen työpiirustukset sekä eläintaide arkeologiassa.

Vieraskynässä Finnan johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen kertoo 10 vuotta täyttävän Finnan matkasta merkittäväksi aineistopalveluksi.

Kulttuurista perinnöksi tarjoaa näkökulmia myös Ukrainalle annettuun tukeen Kansallismuseolla, koululaisten kulttuuriperintökasvatukseen Kotkassa, Pyhän Olavin merireittiin sekä Vankila-museon digitointiprojektiin.

Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisu sisältää punnittua tietoa kulttuuriperinnön eri ilmiöistä ja toimijoista kaikille alasta kiinnostuneille. Kerran vuodessa ilmestyvä julkaisu valottaa kulttuuriperinnön eri muotoja ja sitä, mitä merkitystä kulttuuriperinnöllä on yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle.

www.kulttuuristaperinnoksi.fi

Lisätietoja:

kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, puh. 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi