Drinkdraw onni vesa
Kansallismuseon Drink & Draw -tapahtumassa juotiin ja piirrettiin. Kuva: Onni Vesa, Museovirasto.

Museotilastot vuodelta 2022 julkaistu – yleisöt palasivat museoihin

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskevat tilastotiedot vuodelta 2022. Tilastohaku ja tilastotaulukot vuosilta 2007–2022 ovat käytettävissä ja ladattavissa Museotilasto.fi-verkkopalvelussa. Syksyn aikana sivustolla julkaistaan myös aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa lukuja tarkastellaan tarkemmin.

Vuonna 2022 Suomen 151 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät 326 museokohdetta, joissa vierailtiin 6 856 674 kertaa. Luvuissa on hurja kasvu, sillä museokäyntejä tehtiin 2,5 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuotena. Koronarajoitukset vähensivät museoiden käyntimääriä vuosina 2020 ja 2021, jolloin museot olivat suljettuina pitkiäkin aikoja, tapahtumia järjestettiin vähemmän ja yleisömääriä rajoitettiin. Vuosi 2022 oli kuitenkin edelleen osittain poikkeuksellinen museoiden toiminnassa, sillä koronarajoituksia oli voimassa vielä alkuvuodesta.

Vuoden 2022 aikana museokohteiden keskimääräiset aukiolopäivät palautuivat koronaa edeltäneeseen aikaan. Museokohteet olivat avoinna keskimäärin 194 päivää, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 166. Myös museoiden omat tulot kasvoivat ennätyslukemiin, lähes 54,9 miljoonaan euroon. Omista tuloista pääsymaksutuloja oli 29,4 miljoonaa euroa, mikä oli jopa enemmän kuin ennen koronaa (27,9 miljoona euroa vuonna 2019).

Museoiden yleisötoiminta jälleen vilkasta

Museot järjestivät vuonna 2022 jälleen runsaasti erilaisia yleisötapahtumia, jotka kiinnostivat laajaa yleisöä. Luvut eivät kuitenkaan vielä täysin yltäneet vuoden 2019 tasolle. Vuonna 2022 opastuksia järjestettiin 54 114, työpajoja 8 182 ja muita yleisötapahtumia 6 662. Samaan aikaa kuitenkin verkossa livestriimattuja tapahtumia järjestettiin huomattavasti vähemmän kuin koronavuosina 2020 ja 2021.

Vaikka verkkotapahtumia määrä väheni, voidaan kuitenkin olettaa, että verkkotapahtumat jäävät pysyväksi osaksi museoiden toimintaa. Esimerkiksi livestriimattujen tapahtumien kautta pystytään parantamaan museopalveluiden saavutettavuutta. Paikan päällä koetut näyttelyt ja ihmisten kohtaamiset ovat kuitenkin oleellinen osa museoiden toimintaa, minkä myös tuoreet tilastoluvut ovat osoittaneet museokäynti- ja yleisötapahtumien määrien kasvuna.

Museotilaston tiedot vapaasti käytettävissä

Tiedot museoiden vuoden 2022 yleisötyöstä ja verkkotapahtumista on julkaistu museotilasto.fi-sivustolla. Näiden tilastojen lisäksi sivustolta löytyy runsaasti tietoa mm. museoiden käyntimääristä, näyttelyistä, kokoelmista, henkilöstöstä ja taloudesta vuosilta 2007–2022. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuosilta 2016–2021 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden antamiin tietoihin. Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot vastaavat vuosittain edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Vuoden 2022 tilastokysely lähetettiin 151 museolle, joista lähes kaikki museot vastasivat kyselyyn. Museotilaston tavoitteena on antaa vuosittain mahdollisimman luotettava yleiskuva museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu www.museotilasto.fi