Elava Perinto Logo 1000

Ansökan till den Nationella förteckningen över det levande kulturarvet 2019

,

Ansökningstiden till den nationella förteckningen över levande kulturarv har inletts. Den Nationella förteckningen kompletteras regelbundet och nästa gång som man kan ansöka om införande i förteckningen är 4.11-5.12.2019. Den första ansökningsperioden ordnades 2017 när Undervisnings- och kulturministeriet valde 52 element till den nationella förteckningen.

Valet till Nationella förteckningen över det levande kulturarvet är ett erkännande för föreningar som bedriver verksamhet förknippad med traditionerna. Förteckningen ökar traditionernas synlighet. Samtidigt är den ett steg närmare ett erkännande på internationell nivå. Nu uppmuntras nya samhällen, föreningar och institutioner att ansöka om den Nationella företeckningen.

I såväl Wikiförteckningen över det levande kulturarvet som den nationella förteckningen finns följande temaområden representerade: fester och seder, scenkonst, musik och dans, muntlig tradition, hantverkskunnande, mattraditioner, spel och lekar samt naturen och världsalltet. I den nationella förteckningen kan man ta med förslag om det levande kulturarvet inom dessa temaområden, utanför eller genom att kombinera dem.

Nationella förteckningen är en del av implementering av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Till Unescos konvention hör även förteckningar över det immateriella kulturarvet på såväl nationell som internationell nivå. Bakgrunden till den nationella förteckningen är Wikiförteckningen över det levande arvet, till vilken man kan ansöka kontinuerligt. Wikiförteckningen omfattar redan 150 artiklar från fler än 220 aktörer på fem olika språk.

Den nationella förteckningen över det levande kulturarvet baseras på förslag från Museiverket och expertgruppen för det immateriella kulturarvet. Förslagen har även bedömts av aktörer inom olika branscher.

Från den nationella förteckningen är det möjligt att senare ansöka till Unescos internationella förteckningar över det immateriella kulturarvet. Beslut om förslag som skickas till Unesco fattas av Undervisnings- och kulturministeriet på basen av ansökningar från samhällena. Finland förbereder sig att föreslå två element till Unescos förteckning gällande bastutraditionen i Finland och fioltraditionen i Kaustby.

Ansökningar till den Nationella förteckningen kan göras mellan 4 november och 5 december 2019 på https://wiki.aineetonkulttuuri...

Mer information:
Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn. 0295 33 6017
Mirva Mattila, Undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn. 0295 33 0269

På andra ställen på nätet

  • Wikiförteckningen över det levande kulturarvet https://wiki.aineetonkulttuuri...
  • Information om genomförandet av Unescos konvention om det immateriella kulturarvet i Finland https://www.aineetonkulttuurip...
  • Unescos internationella listor över det immateriella kulturarvet (The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity; The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, Register of Good Safeguarding Practises) https://ich.unesco.org/en/purp...