5 1 Aaa Atlas Aulakuva Alhaalta Web

Vinnaren i arkitekturtävlingen som ordnades om Nationalmuseets tillbyggnad är JKMM Arkkitehdit Oy

,

I arkitekturtävlingen Nya Nationella har man under det gångna året sökt förslag till Nationalmuseets tillbyggnad. Bland de 185 förslag som inkom utsågs JKMM Arkkitehdits arbete Atlas till vinnaren. Första priset uppgår till 80 000 euro. De övriga fyra finalistarbetena kom på delad tredje plats. Dessutom beslöt prisnämnden att bland de övriga arbetena dela ut fem hedersomnämnanden och lösa in två arbeten.

I sina bedömningsgrunder beskriver prisnämnden det vinnande arbetet som ”till sin helhet djärvt” och nämner att dess tillgänglighetsnivå är bra. ”Det att det stora välvda taket syns i de underjordiska entréhallarna skapar en fin stämning i interiören och utgör en utmärkt lösning ur orienteringssynvinkel. Funktionellt sett är detta förslag mycket bra, naturligt och imponerande. Entréhallarna och det välvda taket kan utnyttjas i utställningsverksamheten så att de får tematisk synlighet även utåt. Lokalerna är lättillgängliga och lätta att hitta.”

Bakom finalistarbetena i arkitekturtävlingen Nya Nationella finns kända aktörer och byråer. Asuuri är ritad av Bruno Fioretti Marquez och hans arbetsgrupp, för Haapio står Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy, Kolme pihaa är PES-Arkkitehdit Oy:s verk och bakom arbetet Lähde står Laidun-design Oy och LPR-arkkitehdit Oy. Första priset uppgår till 80 000 euro. De arbeten som kom på delad tredje plats belönas med 28 500 euro var, medan inlösningsvärdet för varje arbete är 12 500 euro. Prisnämnden beslutade lösa in följande arbeten: BGD171727 av Robert Gutowski Architects Ltd. och arbetet Kätketty av byrån BAKPAK ARCHITECTS S.L.P. Hedersomnämnanden tilldelas arbetena HYPOGEUM (Riccardo Renzi), Syli (Arkkitehdit Tommila Oy), POP UP Uusi Kansallinen (Ricardo Cruz Recalde och Isabel Sánchez del Campo), RAPOLA (Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy) och Alice Peilintakamaassa (SMAR Architecture Studio).

Elina Anttila, överdirektör för Finlands nationalmuseum och medlem i tävlingsjuryn, gläds över den fina tävlingen.

”Nybygget fungerar som en symbol för vår tids uppfattning av de nationella värdena och kulturen. JKMM:s vackra verk lyfter med ett starkt grepp fram kulturell förnyelse och förändringskraft medan den samtidigt understryker den nuvarande byggnadens unika arkitektur. Lokalernas uppbyggnad tillgodoser även på praktisk nivå behovet hos museets utvidgade verksamhet.”

Arkitekturtävlingen för planeringen av Nationalmuseets tillbyggnad som ordnades av Museiverket, Finlands nationalmuseum och Senatfastigheter pågick under 2019. Tävlingen var allmän och genomfördes i två faser under signaturer. Tävlingsbidragen lämnades in före den 4 april 2019, och tävlingens jury valde ut finalbidragen till den egentliga tävlingen den 11 juni 2019. Tillbyggnaden planeras i anslutning till den nuvarande museibyggnaden i Helsingfors. ”De nästan tvåhundra förslagen i idétävlingsfasen är ett tecken på det omfattande intresset för tävlingen i såväl hemlandet som internationellt”, konstaterar Juha Lemström, ordförande för juryn och operativ direktör vid Senatfastigheter. I juryn ingick därtill:

Undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Riitta Kaivosoja Museiverket, generaldirektör Juhani Kostet Finlands nationalmuseum, överdirektör Elina Anttila Museiverket, överarkitekt, arkitekt SAFA Helena Hirviniemi Museiverket, arkitekt Tomi Nikander Helsingfors stad, enhetschef, arkitekt SAFA Janne Prokkola Helsingfors stad, sektorchef, arkitekt SAFA Mikko Aho Second Thought Placemaking Agency, producent Jaakko Blomberg Arkitekt SAFA, professor Jyrki Tasa, utsedd av Finlands Arkitektförbund Arkitekt SAFA Jaana Tarkela, utsedd av Finlands Arkitektförbund.

Juryns sekreterare var arkitekt SAFA Jyrki Tiensuu.

JKMM Arkkitehdit Oy ansvarar i Finland för planeringen av flera nya kultur- och konsthus, inklusive de för Helsingforsborna bekanta Amos Rex, Tankehörnan och Tanssin talo. Arbetsgruppen inledde planeringen av tillbyggnaden på 4 900 kvadratmeter genom att förädla den av historiska referenser fyllda arkitekturen som betonar hantverksmässigt byggande som togs fram av arkitekterna Herman Gesellius, Armas Lindgren och Eliel Saarinen som ritade den nuvarande museibyggnaden, så att den kan genomföras med konstformens nutida uttrycksmetoder.

”Vårt förslag behandlar ämnen som är väsentliga för vår arkitektur: humanitet och platsens karaktär samt den sammanhållning som dessa skapar. Nationalmuseet är till för alla. Den främjar allmänhetens intresse för alla i Finland. Därför ville vi skapa en tillbyggnad till nationalmuseet som är lättförståelig för alla besökare, å ena sidan, medan den samtidigt väcker färggranna tolkningar”, berättar Samuli Miettinen, huvudprojekterare och stiftande delägare i JKMM Arkkitehdit.

Den vinnande planeringsgruppen börjar tillsammans med Senatfastigheter och Nationalmuseet utveckla genomförbara ritningsutkast av tävlingsbidraget. Senatfastigheter ansvarar för organiseringen och ledningen av utvecklingsprojektet. Efter planeringsfasen fattas ett beslut om genomförandet, vilket förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet och Museiverket åtar sig hyreskostnaderna i enlighet med statens hyressystem. För byggandet av tillbyggnaden ansvarar Senatfastigheter som även förvaltar det kulturhistoriskt värdefulla Nationalmuseet.

Om byggandet inleds som planerat öppnas den nya helheten bestående av den historiska museibyggnaden, det nya annexet och gårdsparken för allmänheten år 2025. Under byggnationen är Nationalmuseet öppet för allmänheten.

Mera information

operativ direktör Juha Lemström, Senatfastigheter, tfn. 040 550 0847, juha.lemstrom@senaatti.fi

Överdirektör Elina Anttila, Nationalmuseet, tfn. 0295 336 131, elina.anttila@kansallismuseo.fi

arkitekt SAFA Samuli Miettinen, JKMM Arkkitehdit Oy, tfn. 040 722 0271, samuli.miettinen@jkmm.fi

Marknads- och kommunikationsdirektör Päivi Kukkamäki, Museiverket och Nationalmuseet, tfn. 0295 336 181, paivi.kukkamaki@kansallismuseo.fi