Climate Heritage 1024X521
The Climate Heritage Network är ett globalt samarbetsnätverk av organisationer som främjar användningen av kultur- och konstaktörers resurser i stävjandet av klimatförändringen och som med frivilligt bildade samarbetsformer stödjer uppnåendet av målen i Parisavtalet.

Museiverket är den första finländska aktören i nätverket Climate Heritage

,

Nätverket Climate Heritage, som grundades år 2018, lyfter fram kulturarvets potential som en påverkare för främjandet av ekologisk hållbarhet och främjar klimatåtgärder inom konst, kultur och kulturarv. Nätverkets 225 medlemsorganisationer är centrala ämbetsverk för kulturarv, forskningsanstalter, medborgarorganisationer och aktörer inom kulturbranschen runt om i världen. Museiverket är den första aktören från Finland som ansluter sig till nätverket.

Via nätverket Climate Heritage deltar Museiverket i ett globalt arbete för att skapa och sprida innovativa klimatåtgärder och praxis baserade på kulturarvet samt för att främja förståelse av hur naturen och kulturen flätas samman.

”I och med nätverksarbetet kan vi hjälpa även andra kulturarvsaktörer att identifiera sina roller som klimataktörer. I nätverket söker man också efter lösningar på de spänningar som finns mellan skyddandet av kulturarv och försöken att stävja och anpassa sig till klimatförändringen. För oss är det viktigt att lära oss från nätverkets andra medlemmar och om olika länders praxis vid bland annat bedömning av effekter och utveckling av mätare”, säger Museiverkets generaldirektör Tiina Merisalo.

Nätverket Climate Heritage skapar aktivt förbindelser mellan klimatbeslutsfattare och kulturfältet. Med kulturarvskunskap och -verksamhet kan man på ett positivt sätt påverka stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till den. Expertis och kulturarvsbranscharbete har sina roller inom exempelvis cirkulär ekonomi, i dämpandet av konsumtion och som förespråkare för återanvändningskultur. De traditionella kunskapernas betydelse för en hållbar livstid är även det ett exempel på kulturarvets möjligheter. Å andra sidan är även klimatförändringen ett av de mest påtagliga och snabbast växande hoten mot bevarandet, upprätthållandet och den positiva förnyelsen av kulturarv.

För en lyckad övergång till en koldioxidsnål framtid, stävjande av klimatförändringen samt den anpassning som förändringen redan kräver behövs ett omfattande samarbete och ett parallellt agerande mellan individer, organisationer, regeringar och gemenskaper. Climate Heritage Networks över 200 medlemmar är ministerier, centrala ämbetsverk för kulturarv, ursprungsbefolkningars organisationer, medborgarorganisationer, universitet samt även privata företag inom sektorer i anslutning till kulturarvsbranschen, såsom formgivnings- och arkitekturbranscherna. Nätverket grundades år 2018 i San Francisco i samband med klimattoppmötet Global Climate Action Summit. Nätverkets verksamhet koordineras av en internationell styrgrupp och ett sekretariat.

Webbplats för Climate Heritage Network (på engelska)

Nätverkets medlemmar (på engelska)

#climateheritage