Vaaka Museovirasto 099 Fulres

Museiverket har öppnat ansökan om specialunderstöd till utveckling av museernas kompetens

,

Museiverket utlyser ansökan om specialunderstöd, som riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet vid professionellt drivna museer. Ansökningstiden inleds kl. 09.00 den 22 oktober 2018 och utgår kl. 15.00 den 22 november 2018.

Specialunderstödet riktas till projekt relaterade till utveckling av kunnandet på de museer som drivs professionellt och på heltid. Med understöden stöds verksamhetsformer som främjar identifiering, stärkande och delning av strategiskt viktigt kunnande. Syftet med understödet är dels att stärka utvecklingen av kunnandet utifrån museets strategi och dels främja peer learning och utveckling tillsammans samt att i större utsträckning bygga kompetensnätverk inom museibranschen såväl nationellt som internationellt.

Understöden allokeras i första hand till projekt som uppfyller målen i utvecklingshelheten Den kunniga och lärande museisektorn inom det museipolitiska programmet. Understöden allokeras främst till följande användningsändamål:

  • peer learning och främjande av mobilitet mellan organisationer
  • projekt med syfte att bygga kompetensnätverk och idka utveckling tillsammans
  • utveckling av samarbeten, nätverk och samarbetsformer med syfte att dela kunnandet
  • projekt med syfte att utveckla kunnande som stödjer museets strategi och profil

De bästa förutsättningarna för att bli beviljad understöd har projekt som strävar efter att bemöta de gemensamma behoven och utmaningar som man tillsammans identifierat inom branschen. Projekten ska stödja gemensamt lärande, utveckling av samarbeten och identifiering och stärkande av strategiskt viktigt kunnande inom museibranschen. Särskilt gynnas projekt som omfattar skapande av nya partnerskap och utveckling av samarbetsformer samt vilka innehåller en plan för en hållbar verksamhetsform.

Understödets belopp prövas från fall till fall. Understöden är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Understödsanslaget uppgår till cirka 40 000 euro. Understöd får användas under det år det beviljats och under följande år.  

Ytterligare information om understöden:
specialsakkunniga Marianne Koski, tfn. 0295 33 6006 och Eeva Teräsvirta tfn. 0295 33 6012, fornamn.efternamn@museovirasto.fi

Understöd till utveckling av museernas kompetens