Ett Hundraarigt Varv

Webbsidan Ett hundraårigt värv presenterar Museiverkets arbete för att värna kulturarvet

, , , , , , , , , , ,

Ett hundraårigt värv är ett mångsidigt informationspaket om Museiverkets arbete för att värna om kulturarvet i det självständiga Finland. De korta och koncisa artiklarna som huvudsakligen skrivits av Museiverkets experter belyser Museiverkets verksamhet och berättar om arbetet där man alltid har blickat från det förflutna mot framtiden.

Namnet Museiverket är bekant för många men få känner till dess verksamhet. Webbsidan tecknar en bild av värnande om kulturarvet, ett arbete där man har blickat från det förflutna mot framtiden. Dagens värden och val formar morgondagens kulturmiljö. Det landskap som vi nu upplever och de för oss bekanta platserna i städer och på landsbygden är resultat av våra tidigare val och beslut.

Under loppet av hundra år har Museiverkets uppgiftsfält utvidgats från enskilda monument och fornlämningar till observationer av och värnande om kulturmiljön på en allt bredare front. Ett hundraårigt värv är stillbilder som vaskats fram ur tidens ström men samtidigt tjänar webbsidan som ett längdsnitt över hur arbetet och verksamhetsmiljön hos Museiverket förändras.

På webbsidan presenteras många av de finaste arkeologiska fynden, framgångar och svåra förluster inom byggnadsskyddet, restaureringens framsteg samt kulturarvet under vatten. Dessutom omfattar den viktiga publikationer och tar upp intressanta skeden under kulturarvsbranschens utveckling samt presenterar bakgrunden till den centrala lagstiftningen. Webbsidan Ett hundraårigt värv vänder också blicken mot framtiden – vart är kulturarvsarbetet på väg?

#sadanvuodensatoa
Ett hundraårigt värv
 
Mer information, vänligen kontakta
Redaktör av webbsidan, specialplanerare Olli Hakli, tfn 0295 33 6496, olli.hakli@museovirasto.fi