Smorkarning Annina Ylikoski rajattu
Pohjanmaan lastenkulttuurikeskus Barkin aikamatkailun työpajassa kokeillaan voin valmistamista. Kuva: Annina Ylikoski 

Koulutus ja kasvatus painopisteinä Museoviraston myöntämissä aineettoman kulttuuriperinnön avustuksissa

,

Tukea saaneet hankkeet vahvistavat eri ikäisten osallisuutta, kehittävät yhteisölähtöisiä toimintamalleja erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta sekä vahvistavat oppimista ja kestävää tulevaisuutta. Museovirasto jakoi avustusta 90 000 euroa seitsemälle hankkeelle. Hakemuksia saapui 33.

Hankerahoitusta myönnettiin muun muassa Suomen lastenkulttuurikeskusten verkoston aineettoman kulttuuriperinnön oppaan tuottamiseen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taiton käsityön aineettoman kulttuuriperinnön opintokokonaisuuden (5 op) luomiseen sekä Tampereen kaupungille Suomen pelimuseon ja MuseoX:n ylisukupolviseen demoskenehankkeeseen.

”Tukea ohjattiin erityisesti kasvatukseen ja koulutukseen liittyville hankkeille, jotka osaltaan tukevat lasten ja nuorten osallisuutta elävän perinnön työssä heidän omista lähtökohdistaan. Nyt rahoitettavilla hankkeilla pystytään tuottamaan myös uusia kiinnostavia toimintamalleja”, toteaa erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.   

Aineettoman kulttuuriperinnön hankeavustusta jaetaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Avustusta sai seitsemän hanketta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 12 857 euroa. Avustushakemuksia saapui 33. Haettujen avustusten yhteissumma oli 455 388 euroa.  

”Hakemuksia saapui maantieteellisesti aiempaa laajemmalta alueelta ja mukana oli muun muassa useita eri maakuntia palvelevia hankkeita. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys näkyy entistä selvemmin, mikä on hieno kehityssuunta. Lisäksi hankkeiden kestävyyteen oli hakemuksissa kiinnitetty entistä enemmän huomiota”, Marsio kertoo.

Museovirasto otti vastaan hakemuksia pienistä järjestöistä valtakunnallisiin toimijoihin. Avustustyypin painopisteinä ovat jatkossakin kehittämishankkeet, erilaisten menetelmien kehittäminen sekä uudenlainen yhteistyö aineettoman kulttuuriperinnön alan toimijoiden välillä.

Avustukset liittyvät Unescon yleissopimukseen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta, jonka toimeenpanosta Museovirasto vastaa. Ensi vuonna vietetään sopimuksen 20-vuotisjuhlaa ja samalla Suomen 10-vuotista taivalta sopimuksen jäsenmaana. Myös Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2023 teemana on elävä perintö.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myönnetyt avustukset:

  • Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry:lle Pohjoissavolaiset juttutuvat elävää perintöä keräämässä ja elinvoimaistamassa -hankkeeseen 13 700 euroa.
  • Eteläpohjalaiset Spelit Kansanmusiikkiyhdistys ry:lle Eteläpohjalainen haitarinsoitto elävänä perintönä -hankkeen käynnistämiseen 12 000 euroa.
  • Joensuun kaupungille Pohjoiskarjalaista aineetonta kulttuuriperintöä esittelevien kuvakorttien ja videon tuottaminen yhteisöllisesti 7 000 euroa.
  • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:lle Käsityön aineettoman kulttuuriperinnön opintokokonaisuuden luomiseen 19 800 euroa.
  • Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry:lle lastenkulttuurikeskusten verkoston aineettoman kulttuuriperinnön oppaan tuottamiseen 20 000 euroa.
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) hankkeeseen Åppsitor – elävän perinnön tapahtumia lapsille 7 000 euroa.
  • Tampereen kaupungille Demoskenen uudet kasvot -hankkeeseen demoskeneaktiiveja ja nuoria ylisukupolvisen vuoropuhelun aikaansaamiseksi 10 500 euroa.


Lisätietoa
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta Suomessa. 

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.