Aineeton elävä kulttuuriperintö siirtyy muuttuvana sukupolvelta toiselle.Fyyrkantin Mylläkkä esiintymässä Folklandia-risteilyllä 2018.. Kuvaaja: Timo Hukkanen

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin

Avustuksen tavoitteena on edistää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa, levittää tietoisuutta siitä sekä laajentaa yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia sopimuksen koskemasta kulttuuriperinnöstä. Avustusta voi hakea sopimuksen toimeenpanoa edistäviin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Haku alkaa 31.8.2023 kello 9.00 ja päättyy 13.10.2023 kello 15.00.

Museovirasto painottaa erityisesti hankkeita, jotka tukevat Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan yleissopimuksen toimintaperiaatteita. Sopimus korostaa yhteisöistä lähtevän toiminnan merkitystä, perinteen suojelua ja siirtämistä sekä perinteiden moninaisuutta.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voi hakea kunta, yhdistys, säätiö, osakeyhtiö tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Avustusta ei myönnetä apurahana yksityishenkilöille. Määrärahasta ei myönnetä avustuksia toiminta-avustuksina tai laitehankintoihin. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakuohjeet
Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Lisätietoja järjestelmästä

Yhteydenotot erityiskysymyksissä avustuksen hakuun liittyen: erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimukseen liittyen: erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi