Veneenrakennus. Kuvaaja: Harro Koskinen

Avustukset aineettoman kulttuuriperinnön ja maailmanperintökohteiden hankkeisiin jaettu

, ,

Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin jaettiin 78 400 euroa yhteisöille, kansalaisjärjestöille ja muille tahoille. Avustusta sai 10 hakemusta, joiden saama keskimääräinen avustussumma oli 7 840 euroa.

Rahoitusta myönnettiin aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista edistäviin hankkeisiin, yhteisölähtöisten toimintamallien kehittämiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä elävän perinnön siirtämistä ja välittämistä tukevien menetelmien kehittämiseen.

Lisätietoja aineettoman kulttuuriperinnön avustusten jakamisesta:

  • erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi
  • erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh. 0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi
  • Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta
  • Lisää Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksesta SuomessaMaailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Museovirasto jakoi 75 750 euroa. Avustusta sai neljä hakemusta. Rahoitusta myönnettiin hankkeille, jotka edistävät Suomen maailmanperintökohteiden säilymistä, kehittämistä ja tutkimusta, edistävät kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä maailmanperintökohteisiin liittyen tai lisäävät tietoisuutta kohteista ja maailmanperinnöstä.

Avustushakemuksia saapui viisi. Haettujen avustusten yhteissumma oli 80 750 euroa.

Lisätietoja maailmanperintökohteiden avustuksista:

  • erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. 0295 33 6256, stefan.wessman@museovirasto.fi
  • Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista saa ko. yhteisöiltä, kansalaisjärjestöitä ja tahoilta.

KalevalaFest ry, Lasten laatimien Valekalevala-tarinoiden koostaminen kirjaksi ja nettiin -hankkeeseen 7 000 €

Kokkolan kaupunki, Valtakunnallisten kotiseutupäivien keskustelukammareiden toteuttamiseen 2 000 €

Nuorisoseura Motora ry, Maanantaitanssit - matalan kynnyksen tanssituvat Joensuussa 2 500 €

Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry, Käsityötaitoja ja kierrätysmateriaaleja kunnioittavan työ- ja korjauspajaviikon Riemua ryysyistä suunnitteluun ja järjestämiseen 5 000 €

Porin kaupunki, Talkoot! -perinteen tallentaminen, talkoohengen etsiminen ja hyvien talkoiden reseptin laatiminen 12 000 €

Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry, Kansallispukujen Tietokirstu-hankkeeseen 14 400 €

Suomen Kotiseutuliitto ry, Työpajojen sarja yhteisöille aineettoman kulttuuriperinnön käsittelyyn ja vaalimiseen 15 000 €

Suomen Nuorisoseurat ry, Koko Suomi osaa Sottiisia! -kansanomaisten paritanssien kehittämis- ja yhteistyöhankkeeseen 6 500 €

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten 10 000 €

Turun kristillisen opiston säätiö, Tarinankerronta maahanmuuttajien vuorovaikutustaitojen, identiteetin ja kielenoppimisen välineenä -hankkeeseen 4 000 €

Petäjäveden kunta, Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuripalveluhanke 35 000 €

Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys ry/ Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Aineistoa maailmanperintökasvatuksen tueksi 34 000€

Rauman kaupunki, Matka-avustus - Kansainvälisiin maailmanperintökonferensseihin osallistuminen 3 000 €

Suomen maailmanperintöalueiden yhdistys ry, Matka-avustus kansainvälisen yhteistyön edistämiseen 3 750 €