Valokuva Antti Yrjönen. Kuvaaja: Antti Yrjönen, Vantaan kaupunginmuseo
Vantaan kaupunginmuseo sai vuonna 2018 avustusta ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin projektillaan Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset. Hankkeessa toteutettiin vuosina 2018–2019 yhteensä 57 kulttuuriympäristöaiheista tapahtumaa. Hankkeeseen kuului mm. kahdeksanosainen Valokuvaa Vantaa -tapahtumasarja, jossa tutustuttiin Vantaan historiaan ja opeteltiin samalla kaupunkivalokuvauksen saloja ammattikuvaajan avulla. Kuva: Antti Yrjönen, Vantaan kaupunginmuseo.

Ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin myönnettävien avustusten haku käynnistyy 7.1.2020 klo 9.00

,

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusten hakuaika päättyy 14.2.2020 klo 15.00. Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta. Verohallinnon Katso-tunnistaminen korvataan Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-tunnistuksella alkuvuodesta 2020.

Ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi. Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvillä avustuksilla vahvistetaan yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Avustettavat hankkeet voivat sisältää kulttuuriperintöön liittyvän tiedon tallennusta, dokumentointia ja tiedon välittämistä sekä toimenpiteitä, joilla lisätään yhteisöjen osallistumismahdollisuuksia ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Avustuksella tuetaan erityisesti hankkeita, jotka sisältävät yhteisöjen osallistumista toimintaan, hankkeen tulosten monipuolista levittämistä sekä uudenlaisia yhteistyömuotoja. Avustusta voidaan myöntää kansalaisjärjestöille ja muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille.

Lisätietoja:

Ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin
Anna Alavuotunki, anna.alavuotunki@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6019 ja Anu Niemelä, anu.niemela@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6015

Yhteisöjen kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyviin hankkeisiin
Eija Liukkonen, eija.liukkonen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6009

www.museovirasto.fi