Sofia Virtanen. Kuvaaja: Sofia Virtanen
Museovirasto myönsi Haminan kaupungille 10 000 euron avustuksen Kauppiaantalomuseon sepän pajan korjaukseen. Haminan Kauppiaantalomuseon pihapiirissä sijaitseva sepän paja on rakennettu vuonna 1860 ja rakennuksessa on toiminut mm. vaskitehdas. Interiöörimuseona kiinteistö on ollut vuodesta 1978. Kuvassa Haminan Hywät Asukkaat ry:n jäseniä historiallisissa puvuissaan sepän asunnon portaikon edessä. Kuva: Sofia Virtanen

Museovirasto jakoi lähes 600 000 euroa avustuksina paikallismuseoiden hankkeisiin

,

Museovirasto on jakanut avustukset paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2019. Avustusta myönnettiin 100 paikallismuseolle yhteensä 582 200 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 5 822 euroa. Valtaosa avustuksista käytetään museorakennusten kunnostus- ja korjaustöihin, museoiden kokoelmatyöhön (kokoelmien luettelointiin, tietojen avaamiseen sekä kokoelmien hoitoon) sekä näyttelytoimintaan.

Avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin myönnetään museoille, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Avustusten tavoitteena on museoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen, kokoelmien hyvä hallinta sekä tiedon välittäminen museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustusta myönnetään myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Suurin myönnetty avustus oli 10 000 euroa ja pienin 1 500 euroa. Avustukset on tarkoitettu hankkeiden osarahoitukseksi. Myönnetty avustus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Avustuksen hakijoita oli 140 ja haettu summa oli yhteensä n. 1,2 miljoonaa euroa.

Hakemuksista 77 % tuli sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja hankkeista ja avustusten käytöstä saa ko. museoilta.

Luettelo avustuksen saajista

Lisätietoja avustusten jakamisesta antavat:
erikoisasiantuntija Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Eeva Teräsvirta, puh. 0295 33 6012, eeva.terasvirta@museovirasto.fi