Verlan tehdasmuseon pahvikuivaamon tiiliseinien muurauskorjauksiin.. Kuvaaja: Ville Majuri, Verlan tehdasmuseo 2018
Valtionavustusta myönnettiin mm. Verlan tehdasmuseon pahvikuivaamon tiiliseinien muurauskorjauksiin. Kuva Ville Majuri, Verlan tehdasmuseo 2018

Museovirasto jakoi vuoden 2019 avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon

,

Museovirasto on jakanut avustuksia maailmanperintökohteiden hoitoon 238 000 euroa. Avustusta myönnettiin Vanhan Rauman, Verlan ja Suomenlinnan maailmanperintöalueilla 37 hankkeelle ja keskimääräinen avustussumma oli noin 6 800 euroa. Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon hakemuskohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä sekä sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden uusimiseen ja maalaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen sekä ikkunoiden korjaamiseen. Maailmanperintökohteissa rakennusten kunnostaminen edellyttää erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustusta jaettiinkin toimenpiteisiin, jotka turvaavat rakennuksen säilymistä sekä hankkeille, joissa painottui runkorakenteiden säilyttävä korjaaminen perinteisin työtavoin.

Hakemuksia tuli kaikkiaan 42, ja niiden yhteissumma oli lähes 1 miljoonaa euroa. Museovirasto edellyttää avustettavilta kohteilta kuntoselvitysten ja vauriokartoitusten perusteella tehtyjä korjaussuunnitelmia ja korjaus- ja konservointitöiden huolellista dokumentointia. Avustusta ei jaettu toimenpiteille, jotka ovat kiinteistön haltijalle kuuluvaa tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Avustusta ei myöskään voida myöntää uudisrakentamiseksi katsottaviin hankkeisiin.

Vuoden 2019 avustukset olivat toista kertaa haettavissa uuden sähköisen asiointiliittymän kautta. Avustusjärjestelmää ollaan kehittämässä edelleen ja avustusten hakuajat saattavat muuttua. Uudet hakuajat tulevat Museoviraston verkkosivuille kesän 2019 aikana.

Luettelo maailmanperintökohteiden hoitoavustusten saajista 2019
Luettelossa on mainittu ne kohteet, joiden kunnostajat eivät kieltäneet avustuspäätöksen julkaisemista.

Lisätietoja
intendentti Seija Linnanmäki, p. 0295 336 315, seija.linnanmaki@museovirasto.fi
tai mpavustus@museovirasto.fi