Polypeli KM Inherit
Innovatiivilla avustuksilla tuetaan myös hankkeita, joissa museoiden sisältöjä avataan uudenlaisilla tavoilla, kuten toteuttamalla digitaalisia oppimisympäristöjä ja museokokemuksia. Kuva: Museovirasto

Museovirasto jakoi valtionavustuksia museoiden innovatiivisille hankkeille edistämään kestävää kulttuuriperintötyötä

, ,

Avustuksia myönnettiin päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden innovatiivisille hankkeille yhteensä 432 000 euroa. Avustuksen saaneissa 15 hankkeessa museot pyrkivät mm. kehittämään toimintatapoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, lisäämään osallisuutta ja avaamaan sisältöjään käyttöön uusin tavoin.

Museovirasto on jakanut innovatiivisten hankkeiden avustuksia museoille vuodesta 2001 lähtien. Valtionavustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko museokentän hyödynnettäväksi.

Museovirasto vastaanotti kaikkiaan 32 hakemusta, ja haettu summa oli yhteensä noin 970 000 euroa. Avustuksen sai 15 hanketta, joille suurin myönnetty avustus oli 70 000 euroa ja pienin 15 000 euroa.

Yhteisöllisyys ja ihmisten osallistuminen kulttuuriperintötyöhön ovat teemana monessa hankkeessa. Esimerkiksi Tekniikan museossa kehitetään kestävän vapaaehtoistyön konseptia tuomalla esille vapaaehtoisten kokemukset, osaaminen, tarpeet ja tieto. Hankkeissa toteutetaan myös digitaalisia oppimisympäristöjä ja avataan museoiden sisältöjä uudenlaisilla tavoilla. Esimerkiksi Auto- ja tiemuseo Mobiliassa toteutetaan suurelle yleisölle avoin digitaalinen oppimisympäristö liikkuvan kulttuuriperinnön tunnistamista, tunnustamista ja hoitoa varten.

“Tuetuilla innovatiivisilla hankkeilla on mahdollisuus kehittää museoiden toimintamalleja ja lisätä yhteistyötä sekä syventää yleisösuhdetta. Hakemusten perusteella näyttää ilahduttavasti myös siltä, että aina vain tärkeämmiksi kasvavat kestävyysulottuvuudet alkavat aidosti vakiintua osaksi työtä, mikä edelleen edistää museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta”, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo pohtii.


Varsinais-Suomen Ilmastolupaus -hanke tähtää kestäviin ratkaisuihin


Suurin avustussumma, 70 000 euroa, annettiin Turun museokeskukselle. Varsinais-Suomen Ilmastolupaus -hankkeessa 12 ammatillista museota yhteisen ekokoordinaattorien avulla kehittävät toimintaansa ja tarkastelevat omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.


“Myös museot ovat vastuussa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisesta. Omaa toimintaa ja päätöksenteon perusteita täytyy tarkastella kriittisesti uudelleen ja kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan. Todella mielenkiintoista nähdä, minkälaisia toimenpiteitä ja toteutuksia mukana olevat, hyvin erikokoiset museot hankkeen aikana yhteiskehittämisen tuloksena tuottavat. Uskon, että hankkeen tuloksena museoiden käyttöön saadaan monipuolisia välineitä, ja toisaalta vahvistetaan viestintätoimenpiteiden avulla uskoa ekologiseen jälleenrakennukseen ja museoiden rooliin osana sitä”, apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki Turun museokeskuksesta kertoo.

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin vuonna 2022

Hankkeiden tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa verkkosivuilla.

Alvar Aalto Säätiö / Alvar Aalto -museo:

Arkkitehdin pöytä, digitaalinen näyttelyelementti arkkitehtuurin ja muotoilun oppimiseen, 30 000 euroa

Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö / Hotelli- ja ravintolamuseo:

Museot ammatillisen kielen oppimisen tukena -hanke, 22 000 euroa

Hämeenlinnan kaupunki / Hämeenlinnan taidemuseo:

TAITEESTA ELÄMÄNVOIMAA Taidekokoelmaan pohjautuvia strategisia tekoja uusien yhteistyökumppaneiden kanssa palvelumuotoillen, 30 000 euroa

Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo:

Kulttuurisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa, 28 000 euroa

Kokkolan kaupunki / K.H.Renlundin museo:

Yhteisöllisen taidetoiminnan kehittäminen ja lisääminen Keski-Pohjanmaalla, 15 000 euroa

Kotkan kaupunki / Kymenlaakson museo:

Miltä teollisuus tuntuu? yhteisöllisen keskustelukonseptin toteuttaminen museonäyttelyyn, 20 000 euroa

Lieksan kaupunki / Pielisen museo:

Hiilen ja puun kiertokulkua esittävän oppimisympäristön toteuttaminen Pielisen museolle, 15 000 euroa

Lönnströmin taidemuseo sr / Lönnströmin taidemuseo:

Kokeilujen kautta syvälliseen yleisösuhteeseen nykytaiteen Lönnström-projekteissa, 30 000 euroa

Mobilia säätiö / Auto- ja tiemuseo Mobilia:

MobiPotti - Liikkuvan kulttuuriperinnön säilyttämistä elinikäisen oppimisen keinoin, 35 000 euroa

Savonlinnan kaupunki / Riihisaari – Savonlinnan museo:

Riihisaari järvisaaristolaisen kulttuuriperinnön ydintä etsimässä, 30 000 euroa

Suomen kirjainstituutin säätiö / Suomalaisen kirjan museo Pukstaavi:

Pelastetaan kirja! -digitaalinen verkkoalusta Pako museosta -näyttelykonseptin ympärille, 25 000 euroa

Suomen Metsämuseosäätiö / Lusto – Suomen Metsämuseo:

Tulevaisuustuutori, Museot ja tulevaisuusajattelu 2022–2023, kehittämishanke, 40 000 euroa

Tampereen kaupunki / Tampereen historialliset museot
(yhteishanke Espoon kaupunginmuseo, Helsingin kaupunginmuseo, Huittisten museo, Keski-Suomen museo, Lahdenmuseot, Maatalousmuseo Sarka, Porvoon museot, Suomen Rautatiemuseo, Tampereen historialliset museot, Turunmuseokeskus ja Vantaan kaupunginmuseo):
Ohjeistus nykydokumentoinnin mahdollistamiseksi kaikissa museoissa ja museoiden osaamisen ja yhteistyön lisääminen, 22 000 euroa

Tekniikan museon säätiö / Tekniikan museo:

Tekniikan museon uudistaa yhteiskehittäen vapaaehtoistyön ja luo kestävän vapaaehtoistyön konseptin ja ohjekirjan, 20 000 euroa

Turun kaupunki / Turun museokeskus
(yhteishanke Aboa Vetus & Ars Nova, Forum Marinum, Liedon museo, Liedon Vanhalinna, Naantalin museo, Raision museo Harkko, Sagalund, Suomen maatalousmuseo Sarka, Stiftelsen för Åbo Akadenin museokohteet (Casa Haartman, Ett Hem ja Sibelius-museo),Turun museokeskus, Turun taidemuseo ja Uudenkaupungin museo): Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus, 70 000 euroa