Sami Parkkinen Isä ja poika
Sami Parkkisen näyttely Isä ja poika nähtiin Kansallismuseossa kesällä 2021. Kuva: Sami Parkkinen

Uusi avustus museoille taiteilijoiden näyttelypalkkioihin hakuun toukokuussa

,

Museovirasto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä jaettavaksi avustukset museoille taiteilijoiden vuoden 2022 näyttelypalkkioiden kattamiseen.

Avustusta voivat hakea sellaiset ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot, joilla on säännöllistä näyttelytoimintaa. Näyttelypalkkiolla korvataan taiteilijalle näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen sekä muu sen yhteydessä tehtävä työ.

Avustusta ei voi käyttää tekijänoikeuslain mukaisen näyttelykorvauksen maksuun eikä matka- tai kuljetuskustannusten tai teosten valmistamisesta aiheutuneiden materiaalikustannusten korvaamiseen. Avustusta hakevan museon on tehtävä kirjallinen sopimus taiteilijan kanssa näyttelyyn osallistumisesta ja näyttelypalkkion maksamisesta.

Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat vuoden 2022 aikana toteutettavat näyttelyt, myös ennen hakuaikaa päättyneet. Jos määrärahaa riittää, voidaan avustuksia lisäksi myöntää 1.1.−30.6.2023 alkaviin näyttelyihin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu hankkeen kokonaiskustannusten osarahoitukseksi.

Avustusten hakemisesta ja aikataulusta on tulossa lisätietoja ja -ohjeita Museoviraston verkkosivuille huhtikuun aikana, ja haku avautuu toukokuun aikana.

Lisätietoja antaa erikoisasiantuntija Anna Koivusalo, puh. 029 533 6178, anna.koivusalo@museovirasto.fi