Selviytymisopas Nastja Sade Ronkko kuvauspaikka 2022 Aake Kivalo Lonnstromin taidemuseo medium
Syksyllä 2022 Lönnströmin taidemuseossa Raumalla esillä oleva Nastja Säde Rönkön moniosainen videoinstallaatio Selviytymisopas maailmanlopun lapselle oli yksi näyttelypalkkioavustuksen vuodelle 2022 saaneista näyttelyistä. 26-osainen installaatio on esillä 4.12.2022 asti. Kuva: Aake Kivalo, Lönnströmin taidemuseo

Museovirasto avasi avustushaun museoille kuvataiteilijoiden vuoden 2023 näyttelypalkkioihin

,

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden vuoden 2023 näyttelypalkkioiden kattamiseen ovat nyt haettavissa. Museovirasto vastasi näyttelypalkkioavustushausta ensimmäistä kertaa keväällä 2022, jolloin avustuksia jaettiin yhteensä 489 400 euroa. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 31.10.2022 klo 15 mennessä.

Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on huomioida taiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Edellisellä hakukierroksella keväällä 2022 avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 111 ja haettu summa oli yhteensä noin 615 000 euroa. Avustusta jaettiin 98 näyttelyhankkeen taiteilijapalkkioihin, joiden yhteissumma oli 489 400 euroa. Suurin myönnetty avustus oli 45 400 euroa ja pienin 680 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 4 993 euroa. Avustuksia myönnettiin niin yksityis-, ryhmä- kuin sarjanäyttelyiden taiteilijapalkkioihin eri visuaalisen taiteen medioita hyödyntäviin näyttelyhankkeisiin.

“Myös jatkossa on tarkoitus pyrkiä rahoittamaan mahdollisimman paljon erityyppisiä näyttelyhankkeita eri puolilla Suomea. Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa näyttelyhankkeen tavoitteisiin ja toteuttamisedellytyksiin”, kertoo Museoviraston erikoisasiantuntija Anna Koivusalo.

Näyttelypalkkioavustus on Museovirastolle uusi avustustyyppi, joka on luotu opetus- ja kulttuuriministeriön 2017–2020 pitämän pilottikokeilun pohjalta. Näyttelypalkkioiden keväällä 2022 jaettu kokonaissumma oli yli 130 000 euroa suurempi kuin vuonna 2020, jolloin vastaavia avustuksia viimeksi myönnettiin.

Avustus on tarkoitettu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen sääntömääräisesti toimintaa harjoittaville museoille. Avustusta voi hakea visuaalisen alan taiteilijalle tai taiteilijoille maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon korvaamaan taiteilijalle taidenäyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ.

Avustuksista päätettäessä etusijalla ovat vuoden 2023 aikana toteutettavat näyttelyt. Jos määrärahaa riittää, voidaan avustuksia lisäksi myöntää 1.1.−30.6.2024 alkaviin näyttelyihin.