Hyrra mv
Perintöhyrrän avulla lapset ja nuoret voivat keskustella elävästä kulttuuriperinnöstä.

Uusi työkalu Perintöhyrrä johdattelee lapsia kulttuuriperinnön pariin 

,

Museoviraston ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran Perintöhyrrä johdattelee lapset keskustelemaan elävästä perinnöstä kestävän kehityksen näkökulmasta. Työkalun avulla erilaisten ryhmien on mahdollista viritellä mutkatonta keskustelua kulttuuriperinnöstä tai johdatella eri-ikäisiä oppijoita syvempään pohdintaan. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta tarjoamalla monipuolinen työkalu kulttuuriperinnön lähestymiseen. Työkalu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Perintöhyrrä on suunnattu opettajille, kasvattajille, harrastusryhmien ohjaajille ja kaikille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Työkalun voi ladata ilmaiseksi Museoviraston sivuilta ja käyttää osana opetusta tai työpajoissa. Hyrrän otsikointi noudattaa opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen arvoperustaa ja kannustaa oppilaiden ja opettajien yhteiseen oppimisprosessiin.

Perintöhyrrän kysymykset vievät elävän kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen äärelle. Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten elämässä. Elävää perintöä ovat esimerkiksi juhlat, käsityötaidot, tanssi ja musiikki, suullinen perinne sekä ruokaan tai luontoon liittyvät elävät perinteet. Se koskettaa meitä kaikkia arjessa ja juhlassa, työssä ja harrastuksissa.

”Pohtimalla vastauksia hyrrän kysymyksiin avautuu myös uusia näkökulmia kestävään kehitykseen ja ymmärrykseen siitä, millaisia muutoksia meidän tapamme ja traditiomme tulevaisuudessa edellyttävät”, sanoo Museoviraston erikoisasiantuntija Leena Marsio. 

Perintöhyrrä on syntynyt osana Museoviraston koordinoimaa kansainvälistä LIVIND-hanketta, jossa myös Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on mukana. LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden alueiden voimavarana -hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien ymmärrystä ja osaamista siitä, miten elävä perintö voi tukea kestävää kehitystä. Hankkeen tuloksena syntyy myös muita erilaisia työkaluja kestävyyden edistämiseen. Mukana on yhdeksän maata Pohjoisen ulottuvuuden alueelta. Pääosin ulkoministeriön rahoittama hanke jatkuu kesään 2024 asti.

Museovirasto yhteistyökumppaneineen julkaisi vuonna 2017 Kestävän kehityksen kompassin, joka on konkreettinen työkalu kestävän kehityksen ja elävän perinnön ulottuvuuksista keskustelemiseen. 18 eri kielelle käännetty kompassi on levinnyt eri puolille maailmaa aineettoman kulttuuriperinnön toimijoiden kautta. Perintöhyrrä on kehitetty tämän työkalun pohjalta.   

Perintöhyrrä on ladattavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutki myös:

Kestävän kehityksen kompassi on ladattavissa eri kielillä verkossa.

Elävän perinnön oppimateriaalit verkossa.

Perintöhyrrän esittelyvideo: