Jurvan tuulimyllyn korjaus Leo Lonnroth Oy
Etelä-Pohjanmaalla paikallismuseoiden hankeavustuksen avulla on korjattu Jurvan kotiseutumuseon tuulimyllyä. Korjauksiin on käytetty paikallisten kestävän, perinteisen korjaamisen osaajien palveluita, korjaustöitä oli toteuttamassa vuonna 2020 Perinnerakentaja Leo Lönnroth Oy. Kuva: Matti Kokki / Tupataito

Museovirasto avasi avustushaun paikallismuseoiden hankkeisiin

,

Paikallismuseoiden hankeavustuksilla tuetaan kokoelmien ja rakennusten säilymistä, kokoelmien hyvää hallintaa sekä tiedon välittämistä museoiden kokoelmista ja paikallisesta perinteestä. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta 3. marraskuuta 2022 klo 15.00 mennessä.

Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää paikallismuseoiden sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen. Erityishuomiota avustuksen myöntämisessä kiinnitetään kestävien paikallisten museopalveluiden tarjontaan ja paikallisen kulttuuriperinnön saavutettavuuden parantamiseen.

Suomessa on noin tuhat paikallismuseokohdetta ja kokoelmaa: kotiseutumuseoita, henkilöhistoriallisia museoita, taidemuseoita sekä erilaisia erikoismuseoita. Paikallismuseoita ylläpidetään pääosin sivutoimisesti ja vapaaehtoisvoimin.

”Hankeavustukset ovat paikallismuseoille tärkeä apu kokoelmien ja rakennusten säilymisen ja hoidon edistämiseen sekä museotoiminnan ja -palveluiden kehittämiseen”, Museoviraston erikoisasiantuntija Jonina Vaahtolammi toteaa.

Avustuksilla on tuettu paikallismuseoiden hankkeita vuodesta 1974 lähtien, keskimäärin noin sataa hanketta vuosittain. Avustuksilla on tuettu niin museoalueiden tuulimyllyjen ja pärekattojen korjauksia kuin paikallisesta kulttuuriperinnöstä tehtyjä verkkonäyttelyitä. Vuonna 2022 paikallismuseoille myönnettiin avustus 85 hankkeeseen yhteensä 514 200 euroa.

Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa.

Lisätiedot ja hakuohjeet verkkosivuiltamme.