Museovirasto 051 Vaaka

Erityisavustus museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin on haettavana 30.9.–1.11.2019

,

Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen ammatillisten museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Haku alkaa 30.9.2019 kello 9.00 ja päättyy 1.11.2019 kello 15.00.

Erityisavustus on suunnattu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Sillä tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista. Tarkoituksena on toisaalta vahvistaa museon strategian mukaista osaamisen kehittämistä ja toisaalta edistää vertaisoppimista ja -kehittämistä sekä osaamisverkostojen rakentamista museoalalla laajemmin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, jotka vastaavat Museopoliittisen ohjelman Osaava ja oppiva museoala -kehittämiskokonaisuuden tavoitteisiin. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

  • vertaisoppimiseen ja liikkuvuuden edistämiseen organisaatioiden välillä
  • osaamisverkostojen rakentamiseen sekä vertais- ja yhteiskehittämiseen tähtääviin hankkeisiin
  • osaamisen jakamiseen tähtäävien kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittämiseen
  • museon strategiaa ja profiilia tukevan osaamisen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin.

Parhaat edellytykset avustuksen saamiselle on hankkeilla, jotka pyrkivät vastaamaan alan yhteisiin tarpeisiin ja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin. Hankkeiden tulee tukea yhdessä oppimista, yhteistyön kehittämistä ja strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista ja vahvistamista museoalalla.

Erityisesti suositaan hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja jotka sisältävät suunnitelman pysyvästä toimintamuodosta.

Määräraha on noin 90 000 euroa, ja tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustus on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista, ja se saadaan käyttää myöntämisvuoden ja seuraavan vuoden aikana.

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen Museoviraston verkkosivuilla


Lisätietoja avustuksesta:
erikoisasiantuntijat Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012
Marianne Koski, puh. 0295 33 6006
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi