Ehl Positif En

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus Suomessa

, , ,

Suomi liittyi mukaan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen marraskuussa 2018. Luettelon kohteita löytyy jo 38 kappaletta 18 maasta. Nyt suomalaisille kulttuuriperintökohteille avautuu tilaisuus pohtia omaa rooliaan eurooppalaisesta näkökulmasta ja hakea kohteeksi.

Mikä on eurooppalainen kulttuuriperintötunnus? Miten eurooppalaisuus näyttäytyy Suomen kulttuuriperintökohteissa? Minkälaisille kohteille tunnusta voi hakea? Miten prosessi etenee Suomessa? Tule kuulolle, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi. Tunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio myönsi ensimmäiset tunnukset vuonna 2014. Tähän mennessä tunnuksia on jaettu 38 kohteelle ja luettelo kasvaa joka toinen vuosi. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Tunnuksen saaneiden joukossa on rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sekä asiakirjoja.

Kansallismuseossa 13.1 järjestetyssä seminaarissa keskusteltiin siitä, miten Suomi voisi parhaiten toteuttaa ja hyödyntää tunnusta ja olla mukana keskustelemassa siitä, mitä eurooppalainen kulttuuriperintö meillä tarkoittaa. Suomen liittyminen osaksi eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta on luonteva jatko Kulttuuriperinnön eurooppalaiselle teemavuodelle 2018.

Seminaarissa esiteltiin eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, sen toimintaperiaatteita sekä eri maiden kohteita. Jyväskylän yliopiston EUROHERIT-tutkimushankkeessa on viime vuosina kerätty laajasti tietoa tunnuksen toimivuudesta eri maissa ja myös näistä tuloksista kuultiin seminaarissa. Työpajoissa keskusteltiin Suomen profiilista, tunnuksen toimeenpanosta sekä mahdollisista tulevista kohteista.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä Museovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto / EUROHERIT-hanke.

Seminaarin videotallenne löytyy Museoviraston Youtube -kanavalla sekä alla.

Seminaarin ohjelma


Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6017
Ulla Salmela, Museovirasto, ulla.salmela@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6251

Euroopan komission European Heritage Label-sivut
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote liittymisestä
EUROHERIT-hankkeen sivut