Kuvitus: Riku Ounaslehto

Uudet Tilastokortit kuvittavat museoiden vuotta 2018

,

Suomen ammatillisissa museoissa vierailtiin yli 7,1 miljoonaa kertaa, museotoiminnan kokonaismenot olivat yhteensä lähes 250 miljoonaa euroa, uusia näyttelyitä avattiin yli 1000 ja museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2018 lopussa yhteensä noin 45,4 miljoonaa objektia.

Nämä ja monet muut faktat museoiden vuodesta 2018 selviävät Museoviraston Museotilasto-verkkopalvelussa julkaisemista uudistetuista Tilastokorteista.

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2018 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on nyt julkaistu suomeksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Ruotsinkieliset Tilastokortit julkaistaan myöhemmin syksyllä. Tilastokorttien kuvituksesta ja taitosta vastasi Riku Ounaslehto.

Vuoden 2018 Tilastokortit:

  • Tilastokortti 1/2018: Suomen museot 2018
  • Tilastokortti 2/2018: Museokäynnit vuonna 2018
  • Tilastokortti 3/2018: Museoiden talous 2018
  • Tilastokortti 4/2018: Museoiden henkilökunta 2018
  • Tilastokortti 5/2018: Museoiden yleisöpalvelut 2018
  • Tilastokortti 6/2018: Museoiden kokoelmat 2018
  • Statistics card 7/2018: Finnish museums 2018: Facts and Figures

Tilastokortit

Vuoden 2018 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Verkkopalvelusta löytyvät myös tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2017 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2018.

Museoviraston vuosittain kokoelma Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2018 tilastokysely lähetettiin 154 museolle ja vastaus saatiin 153 museolta.

Museotilasto-verkkopalvelu

Lisätietoja:

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi