Uimahalli 2 1
Uimahallirakentamisen kultainen vuosikymmen oli 1960-luku. Silloin valmistui yli 30 uimahallia. Yksi niistä oli Kouvolan keskusurheilupuiston uimahalli ja maauimala (arkkitehti Jorma Järvi suunnitteli sen 1962). Kuva: Teuvo Kanerva, Museovirasto.

Hyvinvointi-Suomen rakennusten historia koottu yhteen

,

Rakennettu hyvinvointi -verkkosivusto kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen tietoa hyvinvointi-Suomen rakennetusta kulttuuriperinnöstä. Asiantuntijoiden tekstit luovat koko maata muovanneista ilmiöistä kokonaiskuvan, joka antaa taustaa alueelliselle työlle.

Suomen rakennuskannasta valtaosa on 1900-luvun jälkipuolelta, jolloin maa kaupungistui ja rakennettiin ennennäkemätön määrä asuinalueita, oppilaitoksia ja erilaisia hyvinvointipalveluita. Rakennettu hyvinvointi -hanke on koonnut tietoa tästä ajanjaksosta ja sen rakennetusta ympäristöstä sekä inventointien, selvitysten, maankäytön suunnittelun ja korjaushankkeiden toimivista käytännöistä.

Verkkokokonaisuuden kymmenen isoa teemakokonaisuutta kertovat, miksi ja millaisia ympäristöjä ja rakennuksia Suomessa toteutettiin 1900-luvun jälkipuoliskolla. Teemaosioiden kirjoittajat, kaikkiaan 50 aiheeseensa perehtynyttä asiantuntijaa, tarjoavat artikkeleissa ja selvityksissä tutkittua tietoa ajanjakson rakentamisen eri osa-alueista. Artikkeleiden lähteet auttavat lisätiedon äärelle.

”Vaikka olen hyvinvointivaltion lapsi, eli olen saanut hyvän koulutuksen ja terveydestäni on huolehdittu, on työni Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa muuttanut käsitystä kotimaastani. Nostan sille hattua! Hyvinvointia tänne on tosiaankin konkreettisesti rakennettu. Julkiset palvelut on ulotettu koko maahan ja tarjottu samat mahdollisuudet kaikille. Toivoisin, että tämän rakennustyön tehneet voisivat nähdä työnsä tulokset: maa menestyy kansainvälisissä vertailuissa, mitataan sitten eliniän odotetta, koulutustasoa tai tasa-arvoa. Nämä saavutukset olivat vasta unelmia 1950-luvun alkaessa”, kertoo Hilkka Högström Museovirastosta.

Kirjasto 2 1 Ok
Kirjasto 2 1 Ok
Julkisten kirjastojen keskeisin ihanne on ihmisten tasavertainen oikeus tietoon ja sivistykseen. Kirjastot on rakennettu julkisin varoin, kirjastojen käyttö on maksutonta, ja kirjastoverkosto ulottuu koko maahan. Kuva: Teuvo Kanerva, Museovirasto.

Hanke välittää parhaita käytäntöjä, esimerkkejä laadukkaista inventoinneista ja onnistuneista korjaushankkeista kulttuuriympäristötyön asiantuntijoille ja muille kiinnostuneille. Valtakunnallinen kokonaiskuva antaa taustaa alueelliselle työlle. Hanke tarjoaa eväitä tunnistaa ja arvioida kaikille tuttuja ja jokapäiväisiä alueita, rakennuksia ja maisemia, jotka tällä hetkellä ovat muutosten kohteena. Hanke tukee ympäristöjen säilymistä ja käyttöä tulevaisuudessa.

Aineisto auttaa kulttuuriympäristöalalla työskenteleviä esimerkiksi

  • lausuntotyössä
  • inventointien suunnittelussa ja toteutuksessa
  • rakennushistorian selvitysten tekemisessä ja teettämisessä
  • perusteluissa, arvojen puntaroinnissa
  • erilaisten rakennusten korjaushankkeissa ja niiden hyvissä käytännöissä
  • osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Hankkeessa tuotettu aineisto julkaistaan myöhemmin omana verkkosivustonaan osoitteessa www.rakennettuhyvinvointi.fi

Lisätietoa

  • Hilkka Högström, hilkka.hogstrom@museovirasto.fi
  • Sirkkaliisa Jetsonen, sirkkaliisa.jetsonen@museovirasto.fi

Rakennettu hyvinvointi -aineisto Museoviraston sivuilla

rakennettu.hyvinvointi@museovirasto.fi