Rakennettu hyvinvointi

Hyvinvointiyhteiskunnan tuottamien rakennettujen ympäristöjen taustalla ovat kaupungistuminen ja elämäntapojen muutokset sekä julkisten palvelujen, kuten terveydenhuollon ja koulutuksen uudistukset. Rakennettu hyvinvointi -kokonaisuudessa julkaistaan näitä ilmiöitä ja ympäristöjä koskevia tutkimustuloksia.

Hyvinvointi-Suomea rakennettaessa

  • julkiset palvelut haluttiin ulottaa koko maahan, kaikille ja kaikenikäisille
  • toteutettiin uusia asuinalueita ja niihin päiväkoteja, kouluja, liikuntapaikkoja, terveyskeskuksia
  • rakentamisen määrä oli ennennäkemätön
  • uutta suunniteltiin ennakkoluulottomasti ja kokeilunhaluisesti.

Rakennettu hyvinvointi -teemahankkeissa selvitetään, mitkä olivat ne hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet ja arvot, joihin rakentaminen aikanaan perustui. Monet ajankohtaiset muutokset kohdistuvat 1900-luvun jälkipuolen ympäristöön. Se on yhteistä perintöämme, ja on tarpeen päättää, miten haluamme sitä säilyttää.

Hankkeen tulokset on julkaistu verkossa osoitteessa www.rakennettuhyvinvointi.fi.

Ota yhteyttä: rakennettu.hyvinvointi@museovirasto.fi

Lue myös

Tiedote 12.10.2021: Rakennettu hyvinvointi -verkkosivusto taustoittaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentumista

www.koulurakennus.fi