Verla Martti Jokinen 2000. Kuvaaja: Martti Jokinen. Lisenssi: CC BY 4.0
Pahvitehdas Verlan museoalueella Kouvolassa. Rakennuksen suunnitteli Carl Edward Dippell. Kuva: Martti Jokinen, rakennushistorian kuvakokoelma, Museovirasto. CC BY 4.9

Museovirasto jakoi vuoden 2020 avustukset maailmanperintökohteiden hoitoon

, , ,

​Suomessa on kuusi Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyttyä kulttuuriperintökohdetta, joille Museovirasto jakaa vuosittain avustusta. Avustuksen tarkoituksena on varmistaa kohteiden säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisina.

Kohteisiin liittyviä avustettavia hankkeita esitettiin tänä vuonna 34 kappaletta, joista 31 hanketta sai avustusta yhteensä 238 000 euroa. Hankkeet liittyvät Suomessa sijaitseviin maailmanperintökohteisiin, joita ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammallahdenmäki ja Struven ketju.

Vuoden 2020 avustuksia myönnettiin tutkimus-, suunnittelu-, entistämis-, hoito-, kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin. Tuki kohdistuu mm. rakennusten vesikatteiden ja ulkoseinien kunnostamiseen ja maalaamiseen, ikkunoiden korjauksiin sekä hoito- ja päivityssuunnitelmien tekoon.

”Maailmanperintökohteissa rakennusten kunnostaminen edellyttää aina erityistä kulttuuri- ja rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Avustukset kohdennettiin toimenpiteisiin, jotka turvaavat rakennuksen säilymistä sekä hankkeille, joissa painottui runkorakenteiden säilyttävä korjaaminen perinteisin työtavoin”, toteaa intendentti Seija Linnanmäki Museovirastosta.

Hakemuksia arvioitaessa ja vertailtaessa otettiin huomioon kohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Museovirasto edellyttää avustettavilta kohteilta kuntoselvitysten ja vauriokartoitusten perusteella tehtyjä korjaussuunnitelmia sekä korjaus- ja konservointitöiden huolellista dokumentointia.

Avustukset olivat nyt jo kolmatta kertaa haettavissa sähköisen asiointiliittymän kautta. Vuoden 2021 avustusten hakuaika on 1.10.–11.11.2020.

Luettelo avustusten saajista


Lisätietoja avustusten jakamisesta

intendentti Seija Linnanmäki puh. 0295 336 315, seija.linnanmaki@museovirasto.fi tai mpavustus@museovirasto.fi.