Museovirasto 101 Web

Ideariihi – Museoiden erityisavustus 2018 haettavana 30.4.–31.5.

Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen, joka suunnataan ammatillisten museoiden kokeileviin hankkeisiin. Haku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen kierros alkaa 30.4.2018 kello 9.00 ja päättyy 31.5.2018 kello 15.00. Avustuksia haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta.

Kokeiluraha on suunnattu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden kokeileviin hankkeisiin. Haemme rohkeita ja uudenlaisia näkökulmia museoalalle. Kokeiluhanke voi kohdistua esimerkiksi tuotteeseen, palveluun tai toimintatapaan, joka on uutta museon toiminnassa. Emme hae valmista suunnitelmaa vaan kunnianhimoisia, joustavia ja toteutuskelpoisia ideoita. Parhaat edellytykset avustuksen saamiselle ovat kokeiluilla, joita suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan asiakkaiden, yhteisöjen tai muiden toimijoiden kanssa.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraavia painopisteitä koskeviin hankeideoihin:

- Kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja tuotteistaminen
- Uudenlaisten palveluiden kokeilu ja tuotteistaminen
- Yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen ja yleisöjen innostaminen kulttuuriperintötoimintaan

Avustushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankeideat arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Arvioinnin perusteella valitaan hankkeet, jotka pääsevät toiselle kierrokselle. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Museovirasto pyytää jatkoon päässeitä museoita jatkamaan hankkeidensa kehittämistä ja toimittamaan lopullisen hankesuunnitelman Museovirastoon 31.8.2018 mennessä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että toiselle kierrokselle päästessään hakijamuseon edustaja sitoutuu esittelemään hankeideansa eri alojen asiantuntijoista muodostetulle valitsijaraadille osana Museoalan Teemapäivien ohjelmaa 17.–18.9.2018. Päätös avustuksesta tehdään hanke-esittelyn ja lopullisen hankesuunnitelman perusteella.

Lisätietoja Ideariihi-avustuksesta

Yhteydenotot erityiskysymyksissä:
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, marianne.koski@museovirasto.fi