Keramiikan pala. Kuvaaja: Päivi Kankkunen

Museoviraston uusi ilmoitus- ja palautepalvelu ILPPARI arkeologisten löytöjen ilmoittamiseen

, , ,

Museoviraston uusi ilmoitus- ja palautepalvelu Ilppari avattiin käyttöön perjantaina 15.2.2019. Ilpparin kautta kansalaisten on mahdollista ilmoittaa löytämiään esineitä Museovirastolle. Ilppari löytyy Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkunasta, www.kyppi.fi/ilppari. Ilmoituspalvelu vahvistaa kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteisen kulttuuriperintötiedon kartuttamiseen.

Ilmoitus- ja palautepalvelu Ilppari kerää tietoa kansalaisten löytämistä arkeologisesti kiinnostavista esineistä. Metallinetsinharrastuksen suosion myötä kansalaisten tekemien löytöjen määrä moninkertaistui 2010-luvun alussa. Viimeisen viiden vuoden aikana Museoviraston arkeologisiin kokoelmiin on toimitettu vuosittain noin 2 000‒3 000 kansalaisten tekemää esinelöytöä. Verkossa toimiva ilmoituspalvelu korvaa sähköpostilla tehtävät löytöilmoitukset sekä paperisen kysymyslehden, jonka avulla löydöistä ja löytöpaikoista on kerätty lisätietoa.

Sähköisen ilmoituspalvelun tavoitteena on kerätä mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja löydöistä, löytöpaikoista ja löytöhetkistä. Ilmoittajan omat havainnot löytöpaikasta ja sen olosuhteista ovat löydön arvioinnin kannalta aina olennaisen tärkeitä. Vastaamalla ilmoituspalvelussa esitettyihin kysymyksiin ilmoittaja osallistuu arkeologista kulttuuriperintöämme koskevan tiedon tallentamiseen.

Kirjautumalla ilmoituspalveluun löydön ilmoittaja voi seurata mm. tunnistamiseen ja löydön lähettämiseen liittyviä toimenpiteitä kohta kohdalta. Lisäksi palvelussa on mahdollista käydä ilmoituskohtaisesti keskustelua viranomaisen kanssa. Ilmoituspalvelu virtaviivaistaa löytöilmoitusten käsittelyprosessia sekä yksinkertaistaa sähköisen asioinnin myötä ilmoittamista.

Muinaismuistolain (295/1963) mukaan vähintään 100 vuotta vanha maasta löydetty esine, jonka omistajaa ei tiedetä, tulee ilmoittaa ja toimittaa löytöpaikkaa koskevin tiedoin Museovirastoon. Jatkossa Museovirasto vastaanottaa ilmoitukset kansalaisten tekemistä löydöistä sekä ohjeistaa tarvittaessa löytöjen toimittamisesta ilmoituspalvelu Ilpparin kautta.

Lisätietoja:
Ilmoitus- ja palautepalvelu Ilppari
Museoviraston arkeologiset kokoelmat  
Muinaisjäännökset ja metallinetsin: harrastajan opas

Yhteystiedot medialle:
Yli-intendentti Jutta Kuitunen, jutta.kuitunen@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6081
Projektipäällikkö Ville Rohiola, ville.rohiola@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6099