Kenen kulttuuriperintö? Tunteet, tilat & teot -teoksen kantta. Toimittaneet Tuuli Lähdesmäki, Satu Kähkönen, Rita Paqvalen & Johanna Turunen.
Vastapainon kustantama uutuus ilmestyy toukokuun lopussa.

Kirjauutuus pureutuu kulttuuriperintöön ja valtaan

, , ,

Kenen kulttuuriperintö? Tunteet, tilat ja teot on uusi kokoomateos, jonka artikkeleissa paneudutaan kulttuuriperinnölle annettuihin erilaisiin merkityksiin ja kulttuuriperintötyöhön liittyvään vallankäyttöön. Teos tuo yhteen tutkimustietoa, kulttuurialan ammattilaisten ja järjestöjen näkökulmia sekä luovien toimijoiden puheenvuoroja. Vastapainon kustantama teos ilmestyy 31.5.2024.

Tietokirjan taustalla on marraskuussa 2021 järjestetty samanniminen seminaari, jonka järjestivät yhteistyössä Museovirasto, Suomen Akatemian rahoittama Jyväskylän yliopistossa toimiva HERIDI-hanke ja Kulttuuria kaikille -palvelu. Kenen kulttuuriperintö? -kirja jatkaa ja täydentää seminaarissa käytyä keskustelua kulttuuriperintöön liittyvistä kokemuksista, merkityksistä ja vallasta.

Mukana on lähes kaksikymmentä kirjoittajaa, ja kulttuuriperinnön merkityksiä ja omistajuutta tarkastellaan esimerkiksi saamelaisten, hiphop-yhteisön, afrikkalaisten diasporayhteisöjen sekä lasten ja nuorten näkökulmasta. Kirjan artikkeleissa pohditaan myös empatian roolia kulttuuriperintötyössä, kirkollisen kulttuuriperinnön kysymyksiä, rakennusperintöön ja rakennettuihin ympäristöihin sitoutuneita merkityksiä, museoiden roolia kansallisessa identiteettipolitiikassa ja vammaisuuden historian näkymistä museoissa.

”Teoksemme kokoaa yhteen puheenvuoroja ja tutkimusta kulttuuriperinnön merkityksiin ja valtaan liittyvästä ajankohtaisesta keskustelusta. Toistaiseksi suomenkielistä tutkimusta aiheesta on julkaistu verraten vähän”, kertoo Museoviraston erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, joka on yksi kirjan toimittajista.

Kriittinen näkökulma on ohjannut teoksen kirjoittajia pohtimaan kulttuuriperinnön määrittelyyn, vaalimiseen, suojelemiseen, esittelyyn ja omistajuuteen liittyviä erilaisia intressejä, jännitteitä ja ristiriitoja. Kulttuuriperinnön määrittelyissä ja kulttuuriperintötyössä on kyse vallankäytöstä: joku tai jotkut päättävät, mitä ilmiöitä, esineitä ja paikkoja määritellään kulttuuriperinnöksi, miten niitä käsitellään ja suojellaan ja millaisia kertomuksia menneisyydestä ja nykyisyydestä niiden kautta kerrotaan.

Uudella tutkimuksella ja uusilla toimintavoilla ei ainoastaan pyritä purkamaan kulttuuriperinnön merkityksiin ja käyttöön liittyviä valtarakenteita ja osoittamaan kulttuuriperintötyön aukkoja, vaan myös korostamaan kulttuuriperintöyhteisöjen ja ryhmien omaa ymmärrystä ja kokemuksia kulttuuriperinnöstä sekä edistämään yhteisöjen välistä vuoropuhelua, solidaarisuutta ja empatiaa.

Kenen kulttuuriperintö? Tunteet, tilat ja teot palvelee etenkin kriittisen perinnöntutkimuksen ja ihmistieteiden monialaisia tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita mutta myös laajemmin kulttuuriperinnön roolista yhteiskunnassa kiinnostuneita lukijoita, järjestökentän toimijoita ja yhdenvertaisuustyötä tekeviä henkilöitä.

Kirja julkaistaan 31.5.2024. Myyntihinta on 42 euroa.

Kesäkuun ajan kirjaa voi tilata tarjoushintaan 39 euroa + postikulut tämän lomakkeen kautta.

Kirja on myynnissä mm. Vastapainon verkkokaupassa

Kenen kulttuuriperintö -kirjan kansikuva: ihmisiä ilmapallot kädessä Havis Amandan suihkulähteellä Helsingissä.

Kenen kulttuuriperintö? Tunteet, tilat & teot

Tuuli Lähdesmäki, Satu Kähkönen, Rita Paqvalén & Johanna Turunen (toim.)
Kustannusosakeyhtiö Vastapaino 2024
ISBN 978-952-397-175-2
387 s., sid.
42,00 €