KY802 3 Petajaveden kirkon 3 D video esikatselukuva 1 jpg
Kuvateksti: Huipputarkka 3D-malli syntyy yli 7000 valokuvasta ja lähes 600 laserkeilauksesta. Mallinnuksen teki Tietoa Finland. Kuva: Museovirasto.

Petäjäveden vanha kirkko tallennettiin 3D-malliksi

Museovirasto yhteistyökumppaneineen on tuottanut Petäjäveden vanhasta kirkosta 3D-mallin, joka auttaa säilyttämään arvokasta kulttuuriperintökohteeseen liittyvää tietoa tuleville sukupolville. Tarkka mittausdata helpottaa myös kirkon restauroinnin ja korjausten suunnittelua.

Petäjäveden vanhan kirkon 3D-digitointi toteutettiin vuosina 2023–2024 osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Museoviraston ”Maailmanperintökohteiden 3D-mallintaminen” -hanketta. Museovirasto valitsi mallinnuskohteeksi Petäjäveden kirkon, sillä se on Unescon maailmanperintökohteena erityisen tärkeä ja edustava rakennus myös eurooppalaisessa kontekstissa.

Petäjäveden vanhan kirkon 3D-mallinnus on Suomen edustaja Euroopan komission TwinIt-hankkeeseen, jossa Euroopan maat esittelevät merkittäviä ja korkealaatuisia 3D-malleja valitsemastaan kulttuuriperinnöstä. Hankkeella tuetaan myös EU:n jäsenmaita 3D-digitoinnissa ja kulttuuriperinnön säilyttämisessä.

"Petäjäveden kirkon 3D-mallinnus on hieno esimerkki siitä, miten teknologista osaamistamme ja rikasta kulttuuriperintöämme yhdistämällä pääsemme tutustumaan historiallisiin kohteisiin uusista näkökulmista. Tämä näyttää myös suuntaa sille, minkälaisia innovatiivisia palveluita voi syntyä kulttuurialan ja esimerkiksi matkailun, opetuksen tai pelialan toimijoiden kesken", sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala.

Aineistosta tuotettu 3D-malli on julkaistu yleisön vapaaseen käyttöön Finna.fi-hakupalvelussa ja Museoviraston omalla Finna-sivustolla. Lisäksi kirkon 3D-malliin voi tutustua Europeana-palvelussa, johon kootaan laajasti eurooppalaista digitaalista kulttuuriperintöaineistoa. Finna välittää kotimaisten kulttuuriperintöorganisaatioiden aineistoja Europeanaan. Raakadata ja arkistoversio on tallennettu Museoviraston järjestelmään.

Kirkon 3D-dokumentointi antaa uutta millimetrintarkkaa tietoa, jota voidaan tulevaisuudessa käyttää kuntoseurantaan ja restaurointisuunnitteluun. Data auttaa myös jälleenrakentamisessa, jos jokin kirkon osa tuhoutuu. Kuvaukset toteutettiin syyskuussa 2023. Kirkko taltioitiin sisä- ja ulkopuolelta kolmiulotteisesti laserkeilauksen ja fotogrammetrian yhdistelmällä. Rakenteita skannattiin niin laserkeilaimilla, järjestelmäkameroilla, takymetreillä kuin droneillakin kahden viikon ajan.


Digitointi toteutettiin yhteistyösopimuksella Petäjäveden seurakunnan kanssa. Museovirastolta mukana oli kulttuuriperinnön digitoinnin sekä rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijoita. Lisäksi hankkeessa oli tiiviisti mukana edustajia Perinnerakentaja Leo Lönnroth Oy:stä, joka kunnostaa kirkkoa. 3D-digitoinnin teknistä työtä ja tietokonemallinnusta oli tekemässä Tietoa Finland Oy.

Lisätietoa kuvausten ja mallintamisen yksityiskohdista on oheisella videolla. Lisätietoa projektin laitteiston ja ohjelmiston teknisistä yksityiskohdista on Finnassa, kohdassa Valmistus.

Mallit verkossa

Petäjäveden vanhan kirkon 3D-pintamalli
Finnassa
Europeanassa

Kirkon alkuperäisen saarnastuolin 3D-pintamalli
Finnassa
Europeanassa

Twin it! Eurooppalaisen kulttuuriperinnön 3D-mallien kokoelma

Kuvapankki