Warpe uutinen

Laivastohistoria osana Itämeren kulttuuriperintöä – Warships Resting in Peace -konferenssi Suomenlinnassa 3.–5.6.2024

,

Veteen vajonneet -tutkimushanke tuo kesäkuussa Suomenlinnaan Itämeren laivastohistoriaa eri näkökulmista esittelevän Warships Resting in Peace -konferenssin. Englanninkielisessä konferenssissa historian, arkeologian ja kulttuuriperinnön tutkijat käsittelevät mm. sotaa ja rauhaa meriarkeologian ja Itämeren näkökulmasta sekä laivastojen roolia ja tutkimusta.

Warships Resting in Peace -konferenssin keynote-puhujina ovat merihistorian tutkimuksen apulaisprofessori Elaine Murphy (Plymouthin yliopisto) sekä dendrokronologiaan erikoistutkija Aoife Daly (Dendro.dk).

Elaine Murphyn esitelmä käsittelee 1600-luvulla brittiläisissä sotalaivoissa matkustaneiden naisten kokemuksia sekä haasteita näiden tarinoiden löytämisessä. Daly puhuu dendroprovenienssin eli laivojenpuumateriaalin alkuperän merkityksestä hylkyjen elämäntarinoiden selvittämisessä Itämerellä.

Pääpuhujien lisäksi kolmipäiväisessä seminaarissa kuullaan mm. seuraavia puheenvuoroja: Juha Flinkman (Suomen ympäristökeskus) käsittelee sodissa uponneita laivojen aiheuttamia ympäristöriskejä. Mirja Arnshav (Tukholman yliopisto) puolestaan esittelee hylkyjen osien uusiokäyttöä 1800- ja 1900-luvuilla. Jim Hansson ja Patrik Höglund (Hylkymuseo, Tukholma) tarkoituksellisesti upotettujen sotalaivojen tunnistamista hylyistä. Puheenvuorojen lisäksi ohjelmassa on merimatka Suomenlinnaan tykkisluuppi Dianalla, illallinen sekä opastettuja retkiä.

Konferenssi on osa Veteen vajonneet -tutkimushanketta

Konferenssi on osa monivuotista (2021–2026) Veteen vajonneet -tutkimushanketta. Hanke on Suomen osuus laajemmasta kansainvälisestä Itämeren kulttuuripiiriin keskittyvästä yhteistutkimuksesta nimeltä Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö vuosina 1450–1850. Siinä aihepiiriä lähestytään meriarkeologisia, merihistoriallisia ja kulttuuriperintöön liittyviä näkökulmia yhdistelemällä.

Suomessa hankkeen tutkimus on keskittynyt Suomenlinnaan sekä sen ympäristöstä löytyviin hylkyihin. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat 1808 Suomenlinnassa sotasaaliiksi jääneiden noin sadan Saaristolaivaston aluksen kohtalo. Laivojen elämäntarinoiden kautta päästään käsiksi niin Itämeren ympärille sijoittuvien laivastojen rooliin sotahistoriassa kuin laivanrakennuksen historiaan.

Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö vuosina 1450–1850 on ruotsalaisen Riksbankenin juhlarahaston rahoittama yhteistutkimus, jossa yhteistyökumppaneina ovat Museoviraston lisäksi Tukholman yliopiston Meriopintojen keskus CEMA, Ruotsin valtion merimuseot ja kuljetushistorialliset museot. Suomessa Museovirasto tekee yhteistyötä Suomenlinnan hoitokunnan, Suomen meriarkeologisen seuran, Helsingin yliopiston, Ehrensvärd-seuran, Suomenlinnan telakkayhdistyksen ja Suomen Kansallismuseon kanssa. Samat organisaatiot ovat mukana myös Warships Resting in Peace -konferenssissa.

Konferenssin verkkosivut

Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö vuosina 1450–1850