Lauttasaaren kirkon alttari. Katosta roikkuu useita messinkisiä valaisimia.. Kuvaaja: Soile Tirilä, Museovirasto
Helsingin Lauttasaaren kirkko valmistui vuonna 1958. Arkkitehteinä Marja ja Keijo Petäjä. Ilmari Tapiovaaran suunnittelemat messinkivalaisimet ovat keskeinen osa kirkkosalin yleisilmettä. Kuva: Soile Tirilä, Museovirasto 2006.

Kirkollisten rakennusten hoito-opas luettavissa verkossa

, ,

Mitä kirkollinen rakennusperintö on? Miten hoitaa kirkollisia rakennuksia niiden arvon mukaisesti? Museoviraston opas Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi auttaa huolehtimaan kirkollisesta rakennusperinnöstä. Kirja on vapaasti luettavissa verkossa suomeksi ja ruotsiksi.

Kirkot ovat vanhinta käytössä pysynyttä kulttuuriperintöämme. Myös modernit kirkkorakennukset tarvitsevat vastuullista ja kestävää ylläpitoa – toisinaan myös harkittuja muutoksia. Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi on opas tämän kulttuuriperinnön viisaaseen vaalimiseen.

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi kertoo ylläpidon rutiineista, korjaus- tai muutoshankkeen suunnittelusta, sen hallinnollisista kysymyksistä sekä hankkeen vaatimien tutkimusten tai selvitysten tilaamisesta. Oppaasta on hyötyä seurakunnissa päätöksenteon tukena. Sitä voivat käyttää niin tilaajan edustaja, rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija kuin töiden suorittaja.

Neuvoja monenlaisille kirkollisille kohteille

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi -opas pohjautuu Museoviraston vuonna 2003 julkaisemaan Kirkkojen hoito ja restaurointi -kirjaan ja muihin aiemmin toteutettuihin opasaineistoihin sekä viraston työhön kirkollisen rakennusperinnön parissa. Uudessa julkaisussa on pyritty ottamaan aiempaa laajemmin huomioon erilaisia kirkollisia kohteita ja niiden tulevaisuudennäkymiä.

Opas on kirjoitettu yhteistyössä evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkkokunnan edustajien, Suomen pelastusalan keskusjärjestön ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Opasta voi hyödyntää monien kirkollisten rakennusten hoidossa, mukaan lukien kirkot, siunaus- ja hautakappelit, rukoushuoneet, synagogat ja muut uskonnonharjoituspaikat.


  Kirkollisten rakennusten restaurointi ja hoito

  Toim. Olli Hakli ja Elisa Heikkilä
  2020, 145 s., sid. ISBN: 978-951-616-302-7, Museoviraston julkaisuja 13

  Opas on julkaistu maksutta verkossa sekä suomeksi että ruotsiksi:

  Kirjaa on saatavilla fyysisenä kappaleena pieni erä Kansallismuseon museokaupasta sekä Museoviraston verkkokaupasta hintaan 29 euroa.

  Kirkollisten Rakennusten Hoito 2020 Kansi

  Sisältö

  • Esipuhe
  • Oppaan näkökulma ja rakenne
  • I Uskonnolliset rakennukset nyt ja tulevaisuudessa
   • Kirkollinen rakennusperintö
  • II Mitä seurakuntien kulttuuriomaisuus on?
   • Evankelis-luterilaisen kirkon rakennettu kulttuuriperintö
   • Ortodoksisen kirkon rakennettu kulttuuriperintö
   • Kirkollisten rakennusten, kirkkopihojen ja hautausmaiden arkeologinen kulttuuriperintö
  • III Rakennusten hyvä ylläpito ja hoito
   • Kiinteistönhoitoa arvorakennuksessa
   • Huoltoa vuodenaikojen mukaan
   • Huolto ja kunnostus rakennusosittain
  • IV Korjaus- ja muutoshanke kirkollisessa rakennuksessa
   • Kirkon korjaushankkeen suunnittelu – selvityksiä ja asiantuntijayhteistyötä
   • Kunto-, sisäilma- ja haitta-ainetutkimukset kirkollisten rakennusten korjauksissa ja ylläpidossa
   • Arkeologisen kulttuuriperinnön huomioon ottaminen korjaus- ja muutoshankkeessa
   • Kirkkojen paloturvallisuus
  • V Mihin kirkkoa voi käyttää?
   • Kirkon käyttö muuttuu