Museoviraston julkaisuja

Museoviraston painettuja julkaisuja myyvät Suomen kansallismuseon museokaupat. Pieni valikoima kirjoja on myynnissä myös verkkokaupassa.

Tutustu kirjakauppaan

Julkaisuja voi myös tilata postiennakolla sähköpostitse osoitteella kirjatilaus@kansallismuseo.fi tai postitse osoitteella Museovirasto/Julkaisutilaukset, PL 913,00101 Helsinki.

Postitse toimitetuista lähetyksistä peritään lähetyskulu (paketin koon mukaan, alkaen 5,20 €) ja postiennakkomaksu (5,50 €).

Lisätietoja julkaisuista ja postiennakkomyynnistä:
palvelukoordinaattori Eija Putkonen, eija.putkonen@kansallismuseo.fi, puh. 0295 33 6465

Toimittaneet Irma Lounatvuori ja Ulla Klemelä

2023, 296 s., sid. ISBN 978-951-616-313-3
Museoviraston julkaisuja 14
Museovirasto & Antero ja Merja Parman säätiö

35 € (sis. alv)

Mitä on meriarkeologia, mitä se tutkii, mistä hylyistä saa tietoa, miten hylyt on suojeltu? Meren arkeologiaa ‒ seikkailuista tieteeksi vastaa näihin kysymyksiin ja tarjoaa yleiskuvan meriarkeologisen tutkimuksen ja suojelun vaiheista seitsemänkymmenen vuoden ajalta.

Vuosikymmenten mittaan meriarkeologinen tutkimus on kulkenut yksittäisen hylyn ja sen esineistön innostuneesta tutkimuksesta laajoihin vedenalaisen kulttuuriperinnön kansainvälisiin hankkeisiin.

Historiakatsaus on tarkoitettu meriarkeologiaa ja merellistä kulttuuria harrastavien ja opiskelijoiden käyttöön ja ammattilaisten tarpeisiin, suurta yleisöä unohtamatta. Tieto erityisalan vaiheista on tärkeä opas vedenalaisen perinnön uusille tutkijoille.

Lue lisää kirjasta
Lataa kansikuva
Osta verkkokaupasta

Allan Tiitta – Juhani Kostet
2023, 452 s., sid. ISBN 978-951-616-270-9
Museoviraston julkaisuja 4

39 € (sis. alv)

Museoviraston ensimmäisten toimintavuosien aikana suomalainen yhteiskunta kehittyi voimakkaasti ja viraston tehtävät muuttuivat suuresti. Teos kattaa kahden ensimmäisen pääjohtajan, C. J. Gardbergin ja Henrik Liliuksen, pääjohtajakaudet.

Heidän aikanaan virastona ja tutkimuslaitoksena aloittaneesta Museovirastosta tuli viranomainen, jonka tehtävänä oli toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön asiantuntijana, palvelujen tuottajana ja toimialansa kehittäjänä.

Lataa kansikuva

Mikko Härö – Juhani Kostet
2020, 415 s., sid. ISBN 978-951-616-267-9
Museoviraston julkaisuja 2

39 € (sis. alv)

Kuninkaallinen ja keisarillinen muinaismuistohallinto kertoo antikvaarisen viranomaistoiminnan alkuvuosista Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. Teos tuo esille muinaismuistohallinnon vaiheita ja riippuvuutta poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä etenkin tiivistä suhdetta akateemiseen tutkimukseen ja koulutukseen.

Teos avaa näkymiä antikvaarisen hallinnon yllättävän pitkään, jo 1600-luvulla alkaneeseen, historiaan ja valottaa Museoviraston edeltäjien ja tieteellisten seurojen roolia ja identiteettiä kansallisessa sivistyksellisessä heräämisessä.

Se nostaa näkyväksi antikvaarisessa hallinnossa toimineita ja siihen vaikuttaneita avainhenkilöitä, akateemista tutkimus- ja kulttuuriyhteisöä.

Lataa kirjan kansikuva

Toim. Olli Hakli ja Elisa Heikkilä
2020, 145 s., sid. ISBN: 978-951-616-302-7
Museoviraston julkaisuja 11

29 (sis.alv)

Mitä kirkollinen rakennusperintö on? Miten hoitaa kirkollisia rakennuksia niiden arvon mukaisesti?

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi on opas ylläpidon rutiineista, korjaus- tai muutoshankkeen suunnittelusta, sen hallinnollisista kysymyksistä sekä hankkeen vaatimien tutkimusten tai selvitysten tilaamisesta. Opasta voi käyttää niin tilaajan edustaja, rakennuttaja, suunnittelija, urakoitsija kuin töiden suorittaja. Oppaasta on hyötyä seurakunnissa päätöksenteon tukena. Tietoja voi hyödyntää erilaisten uskonnollisten rakennusten hoidossa.

Loppuunmyyty.

Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi (pdf)

Vård och restaurering av kyrkliga byggnader (pdf)

Toim. Marianna Niukkanen ja Sara Perälä
2019, 224 s., sid., ISBN: 978-951-616-303-4
Museoviraston julkaisuja 12

Alennettu hinta 15 € (sis.alv)

Elivätkö Mikkelin Tuukkalan kalmistoon haudatut vainajat sittenkään rautakaudella? Miten Espoossa kalastettiin keskiajalla? Millaista elämää vietettiin pikiruukistaan tunnetussa Oulun Kuusisaaressa 1800-luvulla? Kätkevätkö Tohmajärven Vatalan lammet vesiinsä muinaisen kulttuurin?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa Museoviraston tuore julkaisu Monttu auki – arkeologisia kenttätutkimuksia II. Kirjaan on koottu artikkeleita Museoviraston pääosin vuosina 2014–2016 eri puolilla Suomea tekemistä arkeologisista kenttätutkimuksista. Kirjan runsas ja käytännönläheinen kuvitus kertoo arkeologien arjesta monttujen reunoilta, vedenpinnan alta ja korkealta ilmasta katsottuna.

Lataa kirjan kansikuva

Lue lisää kirjasta

Suomen lintujen ja nisäkkäiden varhainen historia
Pirkko Ukkonen ja Kristiina Mannermaa

2017, 240 s., sid., ISBN 978-951-616-281-5, 25 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 8, ISSN 2243-1357

Jääkauden jälkeläiset -julkaisu on kertomus Suomessa jääkauden aikana eläneistä eläimistä, niiden väistymisestä ilmaston muuttuessa ja nykyisten lintu- ja nisäkäslajien saapumisesta maahan sen vapautuessa lopullisesti jäästä ja jäätikön sulavesistä. Yleistajuinen kirja on suunnattu kaikille muinaisuudesta kiinnostuneille lukijoille, mutta se toimii myös tietolähteenä, oppikirjana ja hakuteoksena tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja medialle.

Loppuunmyyty.

Lataa kirjan kansikuva

Hannu Häkkinen, Jukka Kukkonen, Markku Pietinen ja Leena Saraste
2017, ISBN 978-951-616-282-2, 30 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 9, ISSN 2243-1357

Peilissä Pietiset kertoo valokuvaajasuvun mielenkiintoisista vaiheista sekä heidän merkityksestään suomalaisen valokuvauksen historiassa. Pietisten kuvallinen perintö muodostaa kansallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Kirjan kuvien kautta piirtyy ainutlaatuinen kuva erityisesti Suomen historian 1930–1940-lukujen ilmiöistä ja tapahtumista.

Lataa kirjan kansikuva

Lue lisää kirjasta

Tuukka Talvio
2016, 375 s., ISBN 978-951-616-279-2, 39(sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 7, ISSN 2243-1357

Kansallismuseon tarina kuvaa museon kokoelmien ja museorakennuksen syntyä sekä museon monipuolista toimintaa valtakunnallisena Suomen historian museona. Historiateos peilaa museon vaiheiden lisäksi tapoja, joilla maamme historiaa on eri aikoina haluttu tallentaa, esittää ja suhteuttaa ympäröivään maailmaan. Historiallisesti arvokkaat kohteet ja maamme laajimmat kulttuurihistorialliset kokoelmat tarjoavat mahdollisuuden löytää aina uusia ja ajankohtaisia näkökulmia Suomen historiaan ja kulttuuriin.

Lataa kirjan kansikuva

2016, 149 s., ISBN 978-951-616-274-7, 29 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 6, ISSN 2243-1357

Kirjan englannin- ja ranskankielinen painos
World Heritage in Finland – Le Patrimoine Mondial en Finlande
2016, 149 s., ISBN 978-951-616-273-0, 29 € (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 5, ISSN 2243-1357

Suomen maailmanperintökohteet -julkaisun tavoitteena on kertoa kohteiden erityispiirteistä – siitä, miksi ne on aikoinaan tunnustettu maailmankin mittakaavassa ainutlaatuisiksi. Samalla kirja kertoo kohteiden usein värikkäästäkin historiasta sekä kuvailee Unescon toimintaa ja periaatteita kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisessa. Kokonaisuuden viimeistelevät upeat valokuvat. Kirja on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä sekä englannin- ja ranskankielisenä painoksena.

Alennettu hinta 10 € (sis. alv)

Lataa kirjan kansikuva

Visa Immonen
2016, 318 s., ISBN 978-951-616-268-6, 39 (sis. alv)
Museoviraston julkaisuja 3, ISSN 2243-1357

Muinaistieteellisen toimikunnan, nykyisen Museoviraston edeltäjän, historia heijastelee monin tavoin Suomen itsenäisyyden ajan historian kehityskulkuja. Organisaation vaiheiden lisäksi teos avaa laajempaa näkökulmaa 1900-luvun toimikunnan ja kansallisuusaatteen suhteisiin sekä muihin yhteiskunnallisiin tekijöihin, aikakausien aatevirtauksiin, talouteen ja kulttuuriperintöä tarkastelevien tieteenalojen kehitykseen. Lisäksi kirja piirtää eläviä henkilökuvia kulttuuriperinnön suojeluun voimakkaasti vaikuttaneista persoonista, heidän keskinäisistä suhteistaan ja ristiriidoistaan.

Lataa kirjan kansikuva

ISSN 2242-5128

Arkeologia Suomessa -verkkojulkaisut esittelevät kaikki maassamme vuosina 2007–2008 ja 2009–2010 toteutetut arkeologiset kaivaukset ja inventoinnit.

Arkeologia Suomessa 2009–2010
Arkeologia Suomessa 2007–2008