Vasemmalla pieni tyttö seisoo tuolilla ja katsoo kameraan. Oikealla tummaihoinen mies, jonka selässä on kyltti, jossa teksti
Vasemmalla: Ester Runeberg 29.4.1878, kuvaaja Daniel Nyblin. Oikealla: Helsinki in Solidarity with Black Lives Matter -mielenosoitus Helsingin Senaatintorilla 3.6.2020, kuvaaja Hannu Häkkinen, Museovirasto.

Museoviraston Kuvakokoelmien uusi kokoelmapoliittinen ohjelma on julkaistu

, ,

Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka täydentää Museoviraston yhteisiä kokoelmapoliittisia linjauksia. Sillä toteutetaan osaltaan Museoviraston strategisia linjauksia.

Museoviraston Kuvakokoelmat on osa Museoviraston hallinnoimaa Suomen kansallista kulttuuriperintöä ja kansallisomaisuutta, jonka avulla pystytään kertomaan menneisyydestä ja luomaan tulkintoja historiasta. Museoviraston Kuvakokoelmat tallentaa, hoitaa, tutkii ja tuo yhteiseen käyttöön kulttuurihistoriallisia, kansatieteellisiä, rakennushistoriallisia ja journalistisia kuva-aineistoja. Kokoelmissa on yhteensä noin 20 miljoonaa eri tavoin tehtyä kuvaa.

Kuvallisen materiaalin runsauden vuoksi pysyvästi kokoelmiin tallennettava aineisto on valittava huolellisesti. Tämä vaatii erityisesti uudemman aineiston osalta, että kansallisesti ja valtakunnallisesti merkittävät ilmiöt, tapahtumat ja aineistot määritetään ja huomioidaan yhteistyössä muun museo- ja arkistokentän kanssa. Kokoelmien ja niiden kartunnan avulla määritetään tulevaisuuden kuvaa nykyhetkestä ja menneisyydestä, joten valinnoillamme on suuri merkitys kuvalliseen muistiimme.

Kuvakokoelmien kokoelmapolitiikka täydentää Museoviraston yhteisiä kokoelmapoliittisia linjauksia. Sillä toteutetaan osaltaan Museoviraston strategisia linjauksia: pidämme huolta monipuolisesta kulttuuriperinnöstä, edistämme kulttuuriperinnön käyttöä, teemme asiat yhdessä ja kohtaamme ihmiset aidosti sekä tartumme yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Kokoelmapolitiikan liitteisiin on koottu keskeisiä kokoelmia helpottamaan osaltaan kokoelmien laajaa käyttöä ja hyödyntämistä ekologisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla.

Kokoelmapoliittinen ohjelma

Museoviraston kokoelmapolitiikka sekä Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Lisätietoja:

Ismo Malinen, yli-intendentti
Kuvakokoelmat, Museovirasto
0295 33 6382
ismo.malinen@museovirasto.fi