Kesaillallinen Suomi Isokuva

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 – Mikä on sinun perintöäsi?

Vuonna 2018 kulttuuriperintö on ensimmäistä kertaa Euroopan unionin julkistaman teemavuoden aiheena. Kesä on täynnä tapahtumia, perinteitä, kohtaamisia, vapaa-ajan viettoa, matkailua sekä elämää ulkona.

Teemavuoden ollessa puolivälissä, Museoviraston kesäkampanja kutsuu yhä uusia tahoja juhlistamaan eurooppalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä.

Kampanjan video


Elokuun alussa Museovirasto teemavuoden yhteistyökumppaneiden kanssa nostaa esiin vuoden suomalaista painopistettä: Suomessa teemavuoden kärkenä on ajatus kaikkien osallisuudesta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperintö on kohtaamisten paikka ja vuoropuhelun väline, sosiaalinen voimavara. Kuka tahansa voi ilmoittaa tapahtuman, kampanjan tai hankkeen mukaan kulttuuriperintövuoden kalenteriin. Ohjeet hakuun

Teemavuoden tavoitteissa yhdistyvät eurooppalaisuus ja paikallisuus. Mikä on juurien ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön merkitys sekä omassa arjessa että yhteiskunnan rakennusaineena nyt ja tulevaisuudessa? Museovirasto ja ympäristöministeriö julkaisivat loppuvuodesta 2017 ensimmäisen Kulttuuriperintöbarometrin, jossa tutkittiin suomalaista asenneilmastoa liittyen kulttuuriperintöön. Vastaajista 87 % pitää kulttuuriperinnön säilyttämistä tärkeänä, ja 62 % mukaan se edistää hyvinvointia. Vastaajista 87 % mukaan kaikkien tulisi voida nauttia kulttuuriperinnöstä. Mutta mikä on suomalaisille kulttuuriperintöä? Barometrin tiivistelmään voi tutustua tästä.

Mikä on sinun perintöäsi?

Eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden koordinoinnista Suomessa vastaa Museovirasto, yhteistyökumppaneinaan opetus- ja kulttuuriministeriö; ympäristöministeriö; Museoliitto; Opetushallitus; Europa Nostra Finland; Kotiseutuliitto sekä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Vuoden suojelijana Suomessa on presidentti Tarja Halonen.

Lisätietoja: 

kulttuuriperintövuosi.fi
Facebook
europa.eu