Kuva 2 Puotilan ostari Mikko Härö 2021 small
Puotilan ostoskeskus Helsingissä. Kuva: Mikko Härö, Museovirasto

Kulttuuriperinnöllä ja taiteella on kestävän kehityksen muutosvoimaa

, ,

Neljä kulttuurialalla toimivaa valtion virastoa, Museovirasto, Kansallisarkisto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus, ovat yhdistäneet voimansa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden edistämiseksi. Kestävät virastot -hanke on päättynyt samaan aikaan, kun Glasgow’ssa järjestetään kansainvälinen ilmastokokous. Museovirasto ja Suomenlinna ovat ensimmäisten joukossa allekirjoittaneet ilmastokokouksessa julkistettavan manifestin Accelerating Climate Action through the Power of Arts, Culture and Heritage.

Neljän viraston hankkeen tavoitteena on ollut syventää ja laajentaa virastojen kestävän kehityksen osaamista sekä hahmottaa käytännön toimenpiteitä sen tavoitteiden edistämiseksi.

”Haluamme kiinnittää huomiota kestävän kehityksen ja ilmastotoimien kulttuurisiin ulottuvuuksiin. Kyseessä on kulttuurinen muutos, jossa esimerkiksi museoilla on merkittävä, myönteisesti vaikuttava rooli. Ja samalla myös kulttuurialan tulee muuttaa omia toimintatapojaan entistä kestävämmiksi”, toteaa Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo.

Kulttuuriperintö ja taide muun muassa heijastavat suhdettamme luontoon; niiden avulla voidaan lisätä tietoisuutta esimerkiksi ilmastotoimista tai kulutustottumuksistamme ja aktivoida ihmisiä toimimaan toisin. Kulttuurilaitokset, kuten museot, arkistot ja kirjastot, voivat olla alustoja yhteisöjen ja sukupolvien välisille keskusteluille sekä kestävää kehitystä koskevan tiedon ja osaamisen välittämiselle. Esimerkiksi rakennusperintöön sidotut luonnonvarat ovat pitkäikäisessä käytössä, ja rakennuksiin sitoutuu paitsi hiiltä myös tietoa ja osaamista, joilla on merkitystä kestävyyden näkökulmasta myös tulevaisuudessa.

Kestävät virastot -hankkeen päätöstilaisuudessa 1.11.2021 Museovirasto, Kansallisarkisto, Suomenlinnan hoitokunta ja Taiteen edistämiskeskus tekivät yhteisen kestävän kehityksen lupauksen:

”Jatkamme yhteistyötä kasvattaaksemme kestävän kehityksen kädenjälkeämme, pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja oppiaksemme lisää toisiltamme sekä tehdäksemme tunnetuksi taiteen ja kulttuuriperinnön merkitystä kestävälle elämäntavalle.”

Kulttuurin muutosvoima on esillä myös meneillään olevassa Glasgow’n ilmastokokouksessa. Museovirasto on osaltaan allekirjoittanut ilmastokokouksessa julkistettavan Accelerating Climate Action through the Power of Arts, Culture and Heritage -manifestin.

Kaverivirastot Kestävät virastot -hankkeessa

Hankkeen aikana virastot valitsivat Agenda2030:n tavoitteista ne, joita kullakin virastolla on mahdollisuus erityisesti edistää. Vastuullisuusvalinnoista raportoidaan Valtiokonttorille ensi kertaa vuonna 2022. Virastot tekevät näkyväksi sekä toimintansa ilmastokuormaa että toimia sen pienentämiseksi.

Vuoden 2021 aikana Agenda 2030:n tavoitteisiin tutustui liki 300 kaverivirastoissa kulttuuriperintöalan piirissä työskenteleviä eri alojen ammattilaisia, jotka tunnistivat kestävän kehityksen mahdollisuuksia omassa ja organisaationsa työssä. Muutostarpeita ja jo toteutettuja toimia tuotiin näkyväksi muun muassa kyselyiden ja työpajojen avulla. Hankkeen toteuttamista on tukenut Valtiokonttori.

Kulttuuri on esillä Glasgow’n ilmastokokouksessa, Culture at COP. ”Accelerating Climate Action through the Power of Arts, Culture and Heritage”-manifesti luettavissa verkossa.

Kestävät virastot -hanke liittyy valtionhallinnolle hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Museoviraston, Taiteen keskustoimikunnan, Kansallisarkiston ja Suomenlinnan hoitokunnan yhteistyö tukee Suomen hiilineutraaliustavoitteita 2035 sekä tavoitetta olla osa maailman parasta julkista hallintoa.