Paavo Nurmen patsas Helsingissä huhtikuussa 2020.. Kuvaaja: Kuva: Sakari Kiuru / Museoviraston Kuvakokoelmat
Paavo Nurmen patsas Helsingissä huhtikuussa 2020. Koronapandemia on vaikuttanut kaikkien arkeen. Kuva: Sakari Kiuru / Museoviraston Kuvakokoelmat

Kulttuurista perinnöksi -verkkojulkaisun uudessa numerossa tutkitaan mennyttä ja varaudutaan tulevaan

Neljättä kertaa ilmestynyt verkkojulkaisu Kulttuurista perinnöksi sisältää punnittua tietoa kulttuuriperinnön eri ilmiöistä ja toimijoista helposti avautuvassa, tiiviissä muodossa. Vuosittainen julkaisu valottaa kulttuuriperinnön eri muotoja ja sitä, mitä merkitystä kulttuuriperinnöllä on yksittäisille ihmisille ja yhteiskunnalle. Tuoreet artikkelit ovat nyt luettavissa osoitteessa www.kulttuuristaperinnoksi.fi.

Uusimman numeron artikkeleissa esitellään koko sitä työn kirjoa, jota kulttuuriperinnön kanssa tehdään. Artikkelit keskittyvät Museoviraston toimintaan mutta nostavat esille myös muita toimijoita ja merkittäviä hankkeita ja onnistumisia.

Pääkirjoituksessa pohditaan, mikä on kulttuuriperinnön rooli yhteiskunnan kriisinkestävyydessä. Inkeriläisnäyttelyä käsittelevässä artikkelissa taas kerrotaan, miten näyttely on antanut äänen vaiennetulle kansanosalle.

Museoviraston monilla avustuksilla tuetaan museoiden ja yhteisöjen työtä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Hyvä esimerkki on Jokioisten museorautatien jatkuva kunnostus vapaaehtoisvoimin, josta kertoo Hannu Matikan ja Harri Metsälän artikkeli.

Tulevaisuuteen katsotaan merentutkimuksen ja nykydokumentoinnin silmin. Videoartikkeleissa seurataan sarkofagin matkaa Egyptistä Amos Rexiin sekä tutustutaan arkeologisten löytöjen konservointiin ja valokuvaaja Hannu Lindroosiin.

Tutustu artikkeleihin www.kulttuuristaperinnoksi.fi

Lisätiedot:

päätoimittaja Pirjo Hamari, puh. 0295 33 6005, pirjo.hamari@museovirasto.fi

erikoisasiantuntija Eija Liukkonen, puh. 0295 33 6009, eija.liukkonen@museovirasto.fi