Nautica Fennica 2020 -kirjan kansi

Uusi Merenkulun riskit ja resurssit -julkaisu on monitieteinen katsaus merihistoriaan

,

Museoviraston ja Suomen merihistoriallisen yhdistyksen julkaisema monitieteinen artikkelikokoelma Merenkulun riskit ja resurssit – Nautica Fennica 2020 avaa seitsemän näkökulmaa merenkulkuun 1700-luvulta nykypäivään. Kirsi Keravuoren ja Sari Mäenpään toimittaman teoksen artikkelit perustuvat vuonna 2019 Forum Marinumissa järjestettyjen Merihistorian päivien esitelmiin.

Merenkulun riskien skaala on laaja alkaen laivanvarustajien kärsimistä taloudellisista tappioista ja päätyen riskeistä kaikkein suurimpaan, ihmishenkien menetykseen. Merenkulun riskit ja resurssit – Nautica Fennica 2020 -kirjan artikkelit tunnistavat niitä moninaisia ja keskenään hyvin erilaisia resursseja, joiden avulla menestyksekäs merenkulun harjoittaminen on eri aikoina ollut mahdollista. Osa niistä liittyy aluksiin ja lasteihin, osa taas ihmisiin ja heidän toimintaansa.

Riskit ja resurssit eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne voivat olla näkökulmia saaman tapahtumaan: kun yhden osapuolen riski toteutuu, lopputulos voi olla toisen resurssi. Esimerkiksi haaksirikkoutuneen aluksen hylky – laivanvarustajan toteutunut riski − voi olla resurssi monella aikatasolla. Hylkytavaraa ovat käyttäneet hyväkseen niin saaristolaiset, lähialueiden laivanvarustajat kuin pelastuskomppaniatkin. Myöhemmin hylystä voi tulla tärkeää tutkimusaineistoa meriarkeologiselle ja merihistorialliselle tutkimukselle.

Merihistorian tutkimus monitieteistyy ja laajenee

Viime vuosikymmeninä merellisen menneisyyden tutkimus on laajentunut ja monitieteistynyt entisestään: uusina näkökulmina mukaan ovat tulleet kulttuurihistoria, sukupuolentutkimus, merelliset yhteisöt, satamakaupunkien tutkimus ja viimeisimpänä ympäristöhistoria. Tutkimusotteen laajeneminen näkyy myös tämän julkaisun kirjoittajakaartissa, jonka tausta-aloina ovat Suomen ja Pohjoismaiden historia, taloushistoria, etnologia, kirjallisuudentutkimus, insinööritieteet, taloustiede ja valtiotieteet.

Nautica Fennica ja Merihistorian päivät ovat tärkeä foorumi, joka tuo merellisestä menneisyyden tutkimisesta kiinnostuneita tutkijoita ja opiskelijoita yhteen. Suomen merihistoriallinen yhdistys on myös silta merihistorian harrastajien, yliopistoissa tehtävän tutkimuksen ja merimuseoiden välillä. Merimuseoiden rooli merihistorian tutkimuksessa ja tulkinnassa on korostunut Suomessa, koska yliopistoissa ei järjestetä merihistorian opetusta omana oppiaineenaan, toisin kuin monissa muissa maissa, kertoo kirjan toinen toimittaja Sari Mäenpää.

Nautica Fennica on ainoa merihistorian tutkimusta esittelevä, säännöllisesti ilmestyvä vertaisarvioitu julkaisusarja Suomessa. Nyt ilmestyvä Merenkulun riskit ja resurssit on sarjan neljäs julkaisu. Yhtä lukuun ottamatta vuoden 2020 artikkelit ovat suomeksi, ja niistä on mukana ruotsin- ja englanninkieliset tiivistelmät. Yksi artikkeli on englanninkielinen, ja siitä on kirjassa suomen- ja ruotsinkieliset tiivistelmät.

Merenkulun riskit ja resurssit -kokoelman ovat toimittaneet Kirsi Keravuori ja Sari Mäenpää. FT Keravuori on toimituspäällikkönä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. PhD Sari Mäenpää toimii Suomen merihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtajana ja työskentelee kokoelma-amanuenssina Merikeskus Forum Marinumissa.

Kirjan toimitustyötä ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.

Julkistustilaisuus

Suomen Merihistoriallinen yhdistys järjestää kirjan julkistustilaisuuden verkkotapahtumana Tieteiden yönä 14.1.2020 klo 20.15–21.45

Osallistu julkistustilaisuuteen

Julkistustilaisuuden ohjelma

  • Väitöskirjatutkija Elina Maaniitty (Helsingin yliopisto/Turun yliopisto): Taudit, sairastaminen ja kuolema merellä.
  • Väitöskirjatutkija Jonna Laine (Jyväskylän yliopisto): Merenkulun riskit ja resurssit filippiiniläisille merimiehille.
  • Koulutuspäällikkö Leena Jokinen (Turun yliopisto), väitöskirjatutkija Marjo Keiramo (Aalto yliopisto) ja amanuenssi Pauli Kivistö (Forum Marinum): Risteilylaivojen konseptisuunnittelun menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.

Lisätietoja julkaisusta

Kirsi Keravuori, 040 564 0264, kirsi.keravuori@finlit.fi
Sari Mäenpää, 358406569672, sari.maenpaa@forum-marinum.fi

Arviointikappaleiden tilaukset:
Anna Lantee, 0295 33 6258, anna.lantee@museovirasto.fi

Kirsi Keravuori ja Sari Mäenpää (toim.)
2020, 157 s., ISBN 978-951-616-304-1. Kielet: suomi, ruotsi, englanti, 21 € (sis. alv)
Suomen merihistoriallinen yhdistys ja Museovirasto, Helsinki 2020

Museoviraston painettuja julkaisuja myyvät Suomen kansallismuseon museokaupat. Julkaisuja voi myös tilata postiennakolla sähköpostitse osoitteella kirjatilaus@kansallismuseo.fi tai postitse osoitteella Museovirasto/Julkaisutilaukset, PL 913,00101 Helsinki.

Postitse toimitetuista lähetyksistä peritään lähetyskulu (paketin koon mukaan, alkaen 5,20 €) ja postiennakkomaksu (5,50 €).

Kirjaa voi ostaa myös Trafiikki-museoiden verkkokaupasta

Sisältö

TIINA MERTANEN
Suomen merimuseon tervehdys

KIRSI KERAVUORI JA SARI MÄENPÄÄ
Merenkulun riskit ja resurssit

YRJÖ KAUKIAINEN
Borstön hylky ei ollutkaan St. Mikael

MIKKO HUHTAMIES
Mikä laivoissa maksoi? Hylkytavaran huutokaupat 1700-luvun puolivälin Helsingissä

JUHA-MATTI GRANQVIST
Onnellisesti ja onnettomasti. Haaksirikot ja Helsingin laivanvarustus 1700-luvun loppupuolella

SILJA VUORIKURU
Turmasta myytiksi, myytistä runoksi. V. A. Koskenniemen Titanic-aiheinen runo ”Mister Hartley”

ELINA MAANIITTY
Taudit, sairastaminen ja kuolema merellä. Merihistorian ja lääketieteen historian yhtymäkohtia ja tutkimusmahdollisuuksia

JONNA LAINE
Merenkulun riskit ja resurssit filippiiniläisille merimiehille.

LEENA JOKINEN, MARJO KEIRAMO, PAULI KIVISTÖ, TUIRE PALONEN
Past, present and futures of cruise ship concept design.The perspective of Finnish cruise ship industry