Olympiastadion1972 Sky Foto Moller 20000Px
Olympiastadion ympäristöineen vuonna 1972. Kuva: SKY-FOTO Möller, Helsingin kaupunginmuseo. CC BY 4.0.

Museovirasto ei hae valituslupaa Helsinki Garden -päätökseen

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Museoviraston valituksen Helsinki Garden -asemakaavasta. Museovirasto kyseenalaisti valituksessaan Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen erityisesti tavoitellun rakentamisen mittakaavan osalta. Museovirasto ei hae valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen.

Helsinki Gardenin paikka on sinänsä rakennettavissa. Rakentamalla on myös mahdollista kehittää olevan ympäristön laatua. Asemakaavaratkaisun vahvuuksiin kuuluu 1966 valmistuneen ikonisen Helsingin jäähallin suojelu, uudistaminen ja kehittäminen urheilun ja vapaa-ajan tarpeisiin.

Uudisrakennushanketta on jo kehitetty eteenpäin valituksen käsittelyn aikana. Suunnitelmien nyt tiedossa oleva versio on Museoviraston arvion mukaan aiempia parempi, ja virasto on valmis osallistumaan hankkeen kehittämiseen niiden osoittamaan suuntaan. Yhteistyö on jo alkanut.

Museovirasto katsoo, että Helsinki Gardenin alue on syytä rakentaa urheilu- ja tapahtumatoiminnan käyttöön tavoilla, jotka tukevat ja tuovat synergiaa koko Töölönlahden ja Nordenskiöldinkadun väliselle alueelle, Eläintarhan puistoalue mukaan lukien.

Lisätietoja

osastonjohtaja Mikko Härö, Museovirasto
mikko.haro@museovirasto.fi, p. 0295 33 6241.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

Mikko Härön blogikirjoitus 22.4.2020: Helsinki Gardenin alueen muutoksen on oltava hallittu