Pitsi Robert Sjöblom MV
Värikkäät nuppineulat pitelevät kiinni alustassaan valmistumassa olevaa nyplättyä pitsisydäntä. Kuva: Robert Sjöblom, Museovirasto

Museovirasto johtamaan kansainvälistä elävän perinnön hanketta Pohjois-Euroopassa

,

Kaksivuotinen LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana -hanke vahvistaa aineettoman kulttuuriperinnön roolia paikallisyhteisöissä kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja toimeentulon lähteenä. Mukana on kymmenen maata Pohjois-Euroopasta. Näin laaja aineettoman kulttuuriperinnön alan hanke on ensimmäinen Pohjois-Euroopassa. Museovirasto vastaa hankkeesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimiessa vastuuministeriönä.

Museovirasto aloittaa uuden, kansainvälisen LIVIND – Luova ja elävä kulttuuriperintö Pohjoisen ulottuvuuden voimavarana -hankkeen. Se tuo yhteen kymmenen Pohjois-Euroopan maata, Pohjolan itsehallinnolliset alueet sekä Saamenmaan.

”Elävään kulttuuriperintöön lukeutuvat erilaiset taidot ja perinteiset käytännöt pitävät sisällään monia aineksia vastata tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin, joita muun muassa ilmastonmuutos ja sen lieveilmiöt aiheuttavat. Osa luovista ratkaisuista, jotka ovat sekä ympäristön, yhteisöjen että talouden kannalta kestäviä, voivat tulla läheltämme, omista perimätiedoistamme ja -taidoistamme”, sanoo hankkeen uusi projektikoordinaattori Elisa Kraatari Museovirastosta.

Hanke vahvistaa verkostoitumista näiden maiden ja alueiden välillä erityisesti aineettoman kulttuuriperinnön parissa. Hankkeessa etsitään käytännöllisiä tapoja, miten elävä kulttuuriperintö tukee kestävää kehitystä sekä tunnistetaan ja luodaan hyviä käytäntöjä, joilla elävää perintöä voidaan hyödyntää paikallisesti esimerkiksi koulutuksessa ja matkailussa. LIVIND-hanke on rahoitettu suurelta osin ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön varoista, ja se jatkuu toukokuuhun 2023.

”Elävä kulttuuriperintö on rikas ja monipuolinen voimavara, jota voidaan hyödyntää nykyistä paremmin pohjoisen alueiden kehittämistyössä”, erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta sanoo.

Hanke pohjaa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimukseen, Euroopan Neuvoston Faron sopimukseen sekä YK:n kestävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n tavoitteisiin. Alueellisesti hanke vastaa Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden strategian 2021–2024 tavoitteisiin vahvistamalla alueen verkostoja ja rajat ylittävää yhteistyötä.

”Hanke tuo pohjoiseurooppalaiset elävän perinnön toimijat yhteen etätyöpajoihin, webinaareihin ja verkkovälitteisille yhteiskehittämisen alustoille. Niiden avulla pääsemme kokoamaan hyviä käytäntöjä ja vaihtamaan kokemuksia erilaisista toimintamallikokeiluista laajalla pohjoisen ulottuvuuden alueella”, Marsio jatkaa.

LIVIND-hankkeeseen osallistuvien eri toimijoiden keskinäisen verkostoitumisen ja erilaisten kokeiluiden lisäksi koostetaan ja jäsennetään teemaan liittyvää tietoa muun muassa verkkoalustalle. Hankkeen tukena on asiantuntijoita tutkimuksen alalta, mikä luo valmiuksia syventää yhteistyötä elävän perinnön kehittämishankkeissa myös tulevaisuudessa.

Ensimmäinen LIVIND-webinaari järjestetään 29. marraskuuta 2021.

Osallistujamaat ja -alueet: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Grönlanti, Färsaaret, Saamenmaa, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Venäjä. Budjetti: 254 000 euroa, josta ulkoministeriön osuus n. 80 %, Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määräraha (IBA-rahoitus). Muita rahoittajia ovat Museovirasto ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDPC (Northern Dimension Partnership on Culture). Kumppaneita ovat myös Pohjoisen ulottuvuuden instituutti NDI (Northern Dimension Institute) ja Saamelaisneuvosto.

Hanketta johtaa Museovirasto.

Museoviraston kumppaneina hankkeessa

Suomen Kotiseutuliitto
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

RUOTSI
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos

NORJA
Norjan taideneuvosto

TANSKA
Tanskan kuninkaallinen kirjasto / Kööpenhaminan yliopisto

ISLANTI
Islannin kulttuuriministeriö

AHVENANMAA
Ahvenanmaan museo

FÄRSAARET
Färsaarten kansallismuseo, ulkoasiain- ja kulttuuriministeriö

GRÖNLANTI
Grönlannin kansallismuseo

VIRO
Viron kansankulttuurin keskus, Tarton yliopisto (UNESCO ICH Chair)

LATVIA
Latvian kansallinen kulttuurikeskus, SERDE (NGO), Latvian kulttuuriakatemia (UNESCO ICH Chair)

LIETTUA
Liettuan kansallinen kulttuurikeskus, Liettuan kansallinen UNESCO-komissio

PUOLA
Kulttuurin ja kansallisen kulttuuriperinnön ministeriö, Kansallinen kulttuuriperintöneuvosto

VENÄJÄ
Pietarin valtiollinen yliopisto (oikeustieteet), Luoteis-Venäjän alueen kulttuuriperintötoimijoita

Pohjoisen Ulottuvuuden kulttuurikumppanuus

Pohjoisen Ulottuvuuden instituutti

Saamelaisneuvosto