Hilma-hylyn fotogrammetrinen malli
Hilma-hylyn fotogrammetrinen malli saatiin valmiiksi talvella 2021. Sen perusteella jatketaan kaivaustutkimusten suunnittelua osana Veteen vajonneet -projektia. 3D-malli Kari Hyttinen ja Pasi Lammi, Veteen vajonneet -projekti.. Kuva: Riikka Tevali, Museovirasto.

Kansainvälinen tutkimusprojekti etsii Suomenlinnan hylkyjen tarinoita

,

Museovirasto on mukana kansainvälisessä tutkimusohjelmassa nimeltä Unohdettu laivasto, Ruotsin ”sininen” kulttuuriperintö 1450–1850, joka toteutetaan vuosina 2021–2026. Suomen-osaprojekti Veteen vajonneet tutkii Suomenlinnan hylkyjä ja innostaa kiinnostumaan hylyistä ja historiasta. Avoimessa verkkoseminaarissa 2.10. keskustellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimiselle.

Ohjelman tavoitteena on kerätä yhteen tieto Ruotsin laivaston eri aluksista ja niiden elämäntarinoista. Kyseessä on tähän mennessä laajin Itämeren piirissä tehtävä meriarkeologinen ja -historiallinen yhteistutkimus, jota vetää Tukholman yliopisto ja rahoittaa pääosin Riksbankenin juhlarahasto.

Suomessa Veteen vajonneet -tutkimusprojekti keskittyy Suomenlinnaan ja sen ympärillä sijaitseviin laivanhylkyihin. Mitä tapahtui vuonna 1808 linnoituksessa sotasaaliiksi jääneille reilulle sadalle Saaristolaivaston alukselle? Samalla paneudutaan muihinkin ruotsalaisten sotalaivojen hylkyihin vesillämme ja jatketaan myös Oulusta vuonna 2019 löytyneen Hahtiperän hylyn tutkimuksia.

Veteen vajonneet -tutkimushankkeen ensimmäisen vuoden tavoitteena on luoda projektille toimivat rakenteet ja hankkia resurssit eri lähteistä. Projektissa suunta ja sitoutuminen ovat nopeutta tärkeämpiä arvoja, sillä vedenalaisia salaisuuksia ei paljasteta hetkessä. Tutkimuksen tekemisessä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja sovelletaan niitä käytännön työhön.

Meriarkeologian tutkimusta vahvistetaan

Itämeren menneisyyden sekä alueen ja ihmisen yhteisen historian tunteminen auttaa ymmärtämään monia kehityskulkuja ja luomaan terveellisempää ja turvallisempaa tulevaisuutta kaikille Itämeren ympärysvaltioille. Tutkittu tieto auttaa suojelemaan Itämeren ainutlaatuista ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä sekä tekemään jatkossa kulttuurisesti ja ekologisesti yhä kestävämpiä ratkaisuja

Meriarkeologia on Suomessa vasta ottamassa tukevampaa jalansijaa tutkimuskentällä. Ensimmäinen akateeminen sukupolvi on kypsynyt väitöskirjatasolle, ja seuraavaksi on tarpeellista taata alan jatkuvuus. Veteen vajonneet -hankkeen puitteissa on tarkoitus myös kasvattaa seuraava tutkimussukeltajasukupolvi järjestämällä vedenalaisia opetuskaivauksia Suomenlinnassa.

Tutkimusohjelman yhteistyökumppaneita ovat Tukholman yliopiston Meriopintojen keskus (CEMAS), Ruotsin valtion merimuseot ja kuljetushistorialliset museot (SMTM) sekä Suomesta Museovirasto. Museoviraston yhteistyökumppaneita Veteen vajonneet -projektissa ovat Suomenlinnan hoitokunta, Suomen meriarkeologinen seura, Helsingin yliopisto, Ehrensvärd-seura sekä eri alojen asiantuntijoita. Projektia koordinoi FT, meriarkeologi Minna Koivikko Museovirastosta.

Veteen vajonneet -hanke Museoviraston verkkosivuilla

Suomenlinnassa järjestetään lauantaina 2.10.2021 asiantuntijaseminaari, jossa käsitellään mm. kestävän kehityksen merkitystä vedenalaistutkimiselle. Verkkoseminaari on avoin kaikille, ja sen kieli on englanti.

Tapahtuma on osa DAN Europe Foundationin Sustainable Touria (www.sustainabletour.eu), joka on kiertänyt kesän ja syksyn aikana 15 000 kilometriä ympäri Eurooppaa täyssähköautolla tutustuen kestävää kehitystä tukeviin yrityksiin sekä ympäristön ja merien suojeluohjelmiin.

Lauantaina järjestettävässä seminaarissa DAN Europen lähettiläät kertovat kiertueestaan. Tilaisuudessa puhutaan mm. meneillään olevan hylkykartoituksen toteuttamisesta kestävän kehityksen hengessä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Itämereen sekä tutustutaan Tvärminnen uuteen Tutkimussukellusakatemiaan. Tapahtuman yhteydessä Suomenlinnan alueella tehdään perjantaina 1.10.2021 sukelluksia.

Seminaarin verkkosivut

Seuraa seminaaria voi suorana Museoviraston Youtube-kanavalla

Ennen seminaaria perjantaina 1.10. järjestetään sukellustilaisuus, jossa ovat mukana mm. sukeltamisen turvallisuutta edistävän DAN Europe Foundation -säätiön edustajat Alana Alvarez sekä Manuel Bustelo, jotka kiertävät Eurooppaa sähköautolla tekemässä merien suojelua tutuksi. Paikalla on myös Veteen vajonneet -hankkeen Suomen-projektin vetäjä, meriarkeologi Minna Koivikko Museovirastosta.

Sukelluksia voi seurata suorana Museoviraston Youtube-kanavalla.

Seuraa perjantain 1.10. sukelluksia Youtubessa klo 10-11