Meren Arkeologia Verkkobanner

Meriarkeologia on monialaista yhteistyötä – uutuuskirja Meren arkeologiaa kokoaa muistitiedon tieteenalan synnystä Suomessa

,

Mitä on meriarkeologia, mitä se tutkii, mistä hylyistä saa tietoa, miten hylyt on suojeltu? Museoviraston sekä Antero ja Merja Parman säätiön 30.9.2023 julkaisema Meren arkeologiaa ‒ seikkailuista tieteeksi vastaa näihin kysymyksiin ja tarjoaa yleiskuvan meriarkeologisen tutkimuksen ja suojelun vaiheista 75 vuoden ajalta.

Meren arkeologiaa ‒ seikkailuista tieteeksi kertoo suomalaisen meriarkeologian käänteentekevistä hetkistä, tärkeistä löydöistä ja alan kehitykseen vaikuttaneista merkkihenkilöistä. Teos valottaa Suomen meriarkeologian pitkää ja vaiherikasta historiaa monelta taholta.

Kirja on jaettu lukuihin, jotka etenevät alkuvuosikymmenten hylkytutkimuksista viime vuosien kansainvälisiin hankkeisiin, suojelutoiminnan keinoihin ja tuleviin tehtäviin. Korkeakouluopetus, harrastajasukeltajien tärkeä osuus ja organisaation ja suojelutoiminnan muutokset valottavat meriarkeologisen tutkimuskentän moninaisuutta.

Historiateoksen ovat kustantaneet Museovirasto sekä Antero ja Merja Parman säätiö. Säätiö tukee mm. meribiologista, meriekologista ja meriarkeologista sekä hylkyihin ja merenkulkuun keskittyvää tutkimusta ja toimintaa. Säätiö on tukenut myös tämän teoksen julkaisemista.

75 vuotta yhteistyötä

Meriarkeologian tieteenalan syntyhetkenä Suomessa pidetään St. Nikolain hylyn löytymistä vuonna 1948 ja sen varhaisia tutkimuksia 1950-luvulla. Niinpä kirjan ilmestymisvuonna 2023 voidaan juhlistaa suomalaisen meriarkeologian 75-vuotistaivalta.

Meriarkeologia on Suomessa alkuvaiheistaan lähtien ollut monialaista viranomaisten, tutkijoiden ja harrastajien yhteistyötä, joten myös yhteisestä vuosikymmenten historiasta kertovia teemoja on työstetty yhdessä. Artikkeleita ovat kirjoittaneet meriarkeologit, -historioitsijat ja -etnologit sekä muut alan toimijat.

"Kirjan ovat luoneet museovirastolaiset, merimuseolaiset, tutkijat ja harrastajat – sama suuri joukko, joka vuosikymmenten ajan on yhdessä tehnyt ja edistänyt suomalaista meriarkeologiaa,” kuvailevat kirjan toimittaneet Irma Lounatvuori ja Ulla Klemelä esipuheessa.

Vuosikymmenten mittaan meriarkeologinen tutkimus on kulkenut yksittäisen hylyn ja sen esineistön innostuneesta tutkimuksesta laajoihin vedenalaisen kulttuuriperinnön kansainvälisiin hankkeisiin. Teokseen on koottu alan tutkimustieto arkistoista sekä meriarkeologian parissa toimineitten tutkijoiden ja harrastajien muistitieto. Siihen on sisällytetty vedenalaisen kulttuuriperinnön tutkimuksen ja suojelun vaiheet, kokoelmien karttuminen ja niiden hallinta sekä kokonaiskuva konservoinnista ja sen kehityskulkusta.

Historiakatsaus on tarkoitettu meriarkeologiaa ja merellistä kulttuuria harrastavien ja opiskelijoiden käyttöön ja ammattilaisten tarpeisiin, suurta yleisöä unohtamatta. Tieto erityisalan vaiheista on tärkeä opas vedenalaisen perinnön uusille tutkijoille

Meren arkeologiaa – seikkailusta tieteeksi julkaistaan 30. syyskuuta 2023 Merikeskus Vellamossa Kotkassa järjestettävässä tilaisuudessa.

Kirja on myynnissä mm. Museoviraston verkkokaupassa, Kansallismuseon museokaupassa 15.10. asti sekä Merikeskus Vellamon museokauppa Plootussa.

Meren Arkeologia kansikuva

Meren arkeologiaa – Seikkailuista tieteeksi

Toimittaneet Irma Lounatvuori ja Ulla Klemelä

296 s., sid. ISBN 978-951-616-313-3

Museoviraston julkaisuja 14
Museovirasto & Antero ja Merja Parman säätiö 2023

35 € (sis. alv)