Piirroskuvasta kahdesta ihmisryhmästä, joiden välillä on nuoli ja teksti 2 metriä.. Kuvaaja: Riku Ounaslehto
Museoissa vierailtiin turvavälein. Piirros: Riku Ounaslehto

Museoiden toiminta jatkui koronarajoituksista huolimatta – uudet Tilastokortit esittelevät museoiden vuotta 2020

,

Koronapandemian vaikutukset museoiden toimintaan näkyvät selkeästi vuoden 2020 tilastoluvuissa. Voimakkaimmin koronapandemia heijastui museoiden käyntimääriin, jotka vähenivät erityisesti kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten sekä museoiden palveluiden merkittävän karsiminen seurauksena. Käyntimäärien väheneminen vaikutti suoraan museoiden oman toiminnan tuloihin.

Rajoitukset näkyivät myös yleisöpalveluiden ja näyttelytoiminnan supistumisena, kun museot ympäri Suomea joutuivat sulkemaan kohteitaan eri pituisiksi ajoiksi. Pandemian vauhdittamana museot kuitenkin siirsivät palveluitaan digitaaliseen muotoon. Muun muassa verkkotapahtumia ja -opastuksia järjestettiin laajasti, ja sosiaalisen median kanavien seuraajamäärät kasvoivat.

Suomen ammatillisissa museoissa vierailtiin yli 4,5 miljoonaa kertaa (v. 2019: 7,6 milj.), museotoiminnan kokonaismenot olivat yhteensä noin 262 miljoonaa euroa (v. 2019: 265 milj. euroa), uusia näyttelyitä avattiin 712 (v. 2019: 1004) ja museoiden kokoelmiin sisältyi vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 45,3 miljoonaa objektia (v. 2019: 45,9 milj.). Nämä ja monet muut faktat museoiden vuodesta 2020 selviävät Museoviraston Museotilasto-verkkopalvelussa julkaisemista Tilastokorteista.

Graafi museoiden käyntimääristä vuosina 2011-2020.
Museoiden käyntimäärät vähenivät koronarajoitusten vuoksi. Graafi: Napa Agency

Tilastokortit esittelevät kootusti vuoden 2020 Museotilaston lukuja. Tilastokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tilastoluvuista on koottu englanninkielinen tiivistelmä. Tilastokorttien kuvituksesta vastasi Riku Ounaslehto ja taitosta Days Agency.

Vuoden 2020 Tilastokortit:

  • Tilastokortti 1/2020: Suomen museot 20120
  • Tilastokortti 2/2020: Museokäynnit vuonna 2020
  • Tilastokortti 3/2020: Museoiden talous 2020
  • Tilastokortti 4/2020: Museoiden henkilökunta 2020
  • Tilastokortti 5/2020: Museoiden yleisöpalvelut 2020
  • Tilastokortti 6/2020: Museoiden kokoelmat 2020
  • Statistics card 7/2020: Finnish museums 2020: Facts and Figures

Kaikki tilastokortit Museotilastot.fi-verkkosivuilla.

Tilastot ovat verkkosivuilla tarjolla saavutettavassa muodossa.

Graafi museoiden menoista vuosina 2018-2020.
Museoiden menot pysyivät ennallaan poikkeusvuonnakin. Graafi: Napa Agency

Vuoden 2020 Tilastokorttien lisäksi Museotilasto-verkkopalvelusta voi hakea tilastotietoa Suomen päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015, Tilastokortit vuosilta 2016–2020 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot vuosilta 2007–2020.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden tilastokyselyn kautta antamiin vastauksiin, ja sen tavoitteena on antaa mahdollisimman luotettava yleiskuva maamme ammatillisesta museotoiminnasta. Vuoden 2020 tilastokysely lähetettiin 150 museolle, joista lähes kaikki vastasivat tilastokyselyyn ainakin osittain.

Graafi museoiden rahoituksesta vuosina 2018-2020.
Käyntimäärien väheneminen näkyy erityisesti museoiden omien tulojen määrässä. Graafi: Napa Agency

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, puh. 0295 33 6015, anu.niemela@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019, anna.alavuotunki@museovirasto.fi
erikoisasiantuntija Risto Hakomäki, puh. 0295 33 6385, risto.hakomaki@museovirasto.fi

Tiedote vuoden 2020 Museotilastojen julkaisemisesta 15.6.2020

Museotilasto-verkkopalvelu