05 Web 2000x1000px
Toisena pandemiavuonna 2021 yleisötapahtumien määrissä tapahtui pientä elpymistä: museoiden järjestämien yleisötapahtumien kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 13 prosenttia. Kuva: Sanna Lehto, Museovirasto

Museotilastot vuodelta 2021 julkaistu – koronan vaikutus näkyy edelleen

, ,

Museovirasto on julkaissut Suomen ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa, henkilöstöä ja taloutta koskevat tilastotiedot vuodelta 2021. Tilastohaku ja tilastotaulukot vuosilta 2007–2021 ovat käytettävissä ja ladattavissa Museotilasto.fi-verkkopalvelussa. Syksyn aikana sivustolla julkaistaan myös aineiston pohjalta tehtyjä Tilastokortteja, joissa lukuja tarkastellaan tarkemmin.

Vuonna 2021 Suomen 151 ammatillisesti hoidettua museota ylläpitivät 328 museokohdetta, joissa vierailtiin 4 357 345 kertaa. Käyntiluvut ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuotena. Koronapandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna käynnit ovat vähentyneet reilulla kolmella miljoonalla käynnillä. Museotilastossa museokäynnillä tarkoitetaan käyntejä museon omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja tapahtumissa.

Vuoden 2021 aikana museokohteet olivat avoinna keskimäärin 166 päivää. Keskimääräisten aukiolopäivien määrä kasvoi 13 päivällä verrattuna edelliseen vuoteen, mutta koronaa edeltävän vuoden 2019 aukiolopäivistä jäätiin vielä kauas (v. 2019 194 päivää / museokohde). Koronarajoitukset vaikuttivat museoiden aukioloaikoihin eri tavoin eri puolilla Suomea. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suurin osa museoista jouduttiin pitämään kiinni koko kevään.

Yleisötapahtumien luvuissa pientä elpymistä

Kokoontumisrajoitukset vaikuttivat yleisötapahtumiin ja näyttelyiden järjestämiseen. Fyysisten tapahtumien lisäksi museot tuottivat yleisölle erilaisia verkkotapahtumia, kuten verkko-opastuksia ja -työpajoja. Museot jatkoivat yleisöille suunnattujen verkkopalveluiden kehittämistä ja digitaalisten aineistojen avaamista. Lisäksi museot tuottivat vuoden aikana verkkoon muun muassa uusia näyttelyitä, videoita ja podcasteja.

Toisena pandemiavuonna 2021 fyysisten yleisötapahtumien määrissä tapahtui pientä elpymistä. Vuonna 2021 opastuksia järjestettiin 33 316 (29 462 kpl v. 2020, 63 765 kpl v. 2019) ja työpajoja 5 047 (3 851 kpl v. 2020, 11 245 kpl v. 2019). Museoiden järjestämien yleisötapahtumien kokonaismäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 13 prosenttia. Museoissa järjestettävien yleisötapahtumien lisäksi verkossa toteutettiin livestriimattuja opastuksia 2022, työpajoja 324 ja muita yleisötapahtumia 519.

Museotilaston tiedot vapaasti käytettävissä

Tiedot museoiden vuoden 2021 yleisötyöstä ja verkkotapahtumista on julkaistu museotilasto.fi-sivustolla. Näiden tilastojen lisäksi sivustolta löytyy runsaasti tietoa mm. museoiden käyntimääristä, näyttelyistä, kokoelmista, henkilöstöstä ja taloudesta vuosilta 2007–2021. Lisäksi verkkopalvelusta löytyvät Tilastojulkaisut vuosilta 2007–2015 ja Tilastokortit vuosilta 2016–2020 sekä CC BY 4.0 -lisenssillä julkaistut taulukot Excel- ja csv-tiedostoina.

Museoviraston vuosittain kokoama Museotilasto perustuu museoiden antamiin tietoihin. Päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetut museot vastaavat vuosittain edellistä vuotta koskevaan tilastokyselyyn. Vuoden 2021 tilastokysely lähetettiin 151 museolle, joista lähes kaikki museot vastasivat kyselyyn. Museotilaston tavoitteena on antaa vuosittain mahdollisimman luotettava yleiskuva museoiden toiminnasta.

Museotilasto-verkkopalvelu www.museotilasto.fi